ACTUEEL

Zuyderland helpt VGZ-verzekerden nu even niet

Mensen die bij VGZ zijn verzekerd kunnen dit jaar niet meer voor alle zorg terecht bij de Zuyderland-ziekenhuizen in Geleen, Heerlen en Kerkrade. Het budget dat VGZ heeft uitgetrokken voor zorg in deze ziekenhuizen, "wordt overschreden". Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend.

Wie zich bij Zuyderland meldt voor een eerste consult over staar, een heup- of een knievervanging, liesbreuk en enkele aandoeningen aan keel, neus of oren kan dit jaar niet meer geholpen worden in de drie ziekenhuizen. Het geld is op. Spoedgevallen en kinderen worden wel nog geholpen. Anderen moeten of naar een ander ziekenhuis uitwijken, of komen op een wachtlijst van acht weken.

De Coöperatie VGZ omvat naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, VGZ voor de zorg, Zorgzaam, UMC en IZA. Coöperatie VGZ maakte begin 2018 afspraken met Zuyderland over het maximum aan zorg te besteden bedrag voor VGZ-patiënten. De patiëntenstop volgt op het overschrijden van dat bedrag. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Tieman

22 november 2018

Het systeem van productie-afspraken en -plafonds draagt mogelijk bij aan efficiency (daar is het ook voor bedoeld), ofschoon veel dure managementefforts moeten worden gestoken in onderhandelingen over de productie-afspraken en het oplossen van problemen die als gevolg van over- of onderproductie ontstaan, maar de effectiviteit van het systeem (moeten we dat niet eens onderzoeken?), maar de effectiviteit van de zorgaanbieders wordt er mogelijk door belemmerd: wachtlijsten, patiënten die op zoek moeten naar zorgaanbieders, die nog wel productieruimte hebben, onduidelijkheid voor patiënten (die weten vaak niet eens bij wie ze nu eigenlijk verzekerd zijn, en of dat niet een dochter is van een van de grote verzekeraars, zoals VGZ, etc.
Schieten we het doel voorbij?

Richard Jansen

22 november 2018

Geldt de stop ook voor mensen met een Restitutie polis vraag ik me af. Zo nee, dan is daar een sterk argument om mensen aan te moedigen die polis af te sluiten in plaats van de risicovolle natura polis.

Mathilde D.

22 november 2018

De polisvoorwaarden van sommige restitutieverzekeringen geven aan dat het omzetplafond niet geldt voor restitutie-verzekerden. Maar in de praktijk schijnt het onmogelijk om een afspraak te maken , omdat het ziekenhuis het onderscheid niet maakt.
Ik merk op dat deze omzetplafonds voor gewone ziekenhuiszorg voorkomen bij de geote zorgverzekeraars: VGZ(Zuyderland) en Achmea ( Medisch Spectrum Twente). Helaas valt de Friesland hier tegenwoordig ook onder. Dus een ander advies zou kunnen zijn: verzeker je niet bij de grote !

Jaap van den Heuvel

23 november 2018

Kan iemand mij nog eens uitleggen wat het nut is van die budgetten/plafonds, als patienten toch gewoon elders behandeld mogen worden. Die plafonds lossen dus niets op en laten patiënten alleen onnodig reizen. Verder is niet betalen onbehoorlijk. Bij Albert Heijn of iedere andere winkel mag je dan meteen 181 euro afrekenen en je mandje weer leegmaken.

Top