ACTUEEL

GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020

Een nieuwe regeling die acute geestelijke gezondheidszorg ook in dunbevolkte gebieden moest garanderen, wordt toch niet per 2019 ingevoerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders konden het hierover niet eens worden. Daardoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook de nieuwe bekostiging niet invoeren, zo maakt de zorgautoriteit bekend.

De NZa heeft in de zomer de nieuwe regelgeving bekend gemaakt voor het beschikbaar hebben van personeel en bedden voor de crisiszorg. Daarin was ook de nieuwe bekostiging opgenomen. Hiermee konden ggz-aanbieders en verzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de crisiszorg, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld zou zijn.  Voorwaarde was inschrijving van de module door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het Zorginstituut. Inmiddels is duidelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun steun voor inschrijving intrekken, zo is te lezen op de website van de NZa.

Hierdoor ziet de zorgautoriteit zich genoodzaakt om nu nog de nieuwe regels voor de acute ggz terug te draaien. De huidige regels voor de crisis dbc’s blijft van kracht, maar volgens de NZa is dit niet in het belang van de patiënt. "Dat is zorgelijk", zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. "De generieke module is al geruime tijd af en is bedoeld om de kwaliteit van de acute ggz per regio te verbeteren."

Overgangsjaar

Volgens branchevereniging GGZ Nederland is 2019 een overgangsjaar voor de acute psychiatrie. "In 2020 krijgt de acute psychiatrie een nieuwe vergoeding op basis van beschikbaarheid en wordt de Generieke Module Acute Psychiatrie ingevoerd", stelt de organisatie. "Het komend jaar wordt door zorgverzekeraars en ggz-aanbieders gebruikt om al te werken in de geest van deze veranderingen."

Volgens de branchevereniging hebben de partijen de afgelopen tijd ook niet stilgezeten. "In de afgelopen jaren is er veel ontwikkeld ter verbetering van de crisiszorg in de regio's. Er zijn bijvoorbeeld crisisbeoordelingskamers bij de ggz gekomen, de samenwerking tussen ggz en de politie is verstevigd er zijn pilots voor passend vervoer van mensen met een psychische aandoening."

GGZ Nederland had gehoopt in 2019 een flinke stap te kunnen zetten met de vergoeding van de beschikbaarheid van de crisisdiensten. "Dit gaat nu gebeuren in 2020. Dan wordt gewerkt via het nieuwe bekostigingsmodel van één budgethouder en één representerende verzekeraar in elke regio. 2019 kan door alle regionale partijen gebruikt worden om de samenwerking in de regionale keten acute ggz verder te verbeteren en van elkaar te leren."

Jaarlijks doen ongeveer 50 duizend mensen een beroep op de acute ggz omdat ze door een psychiatrische stoornis, zoals stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top