ACTUEEL

Huisartsen tekenen meerjarencontracten met Zilveren Kruis

Huisartsenorganisaties Medicamus en Huisartsenzorg Drenthe (HZD) zijn de eerste die een meerjarencontract hebben getekend met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het gaat om driejarige contracten die tijd en financiële ruimte bieden om organisatie en infrastructuur van de huisartsenzorg in de regio te verbeteren.

Dat meldt Zilveren Kruis op 28 november. Uitgangspunt van de meerjarencontracten zijn de regioplannen van Medicamus en HZD. Zij willen regionaal een sterk netwerk van zorgverleners opbouwen. Daardoor kunnen huisartsen persoonsgerichte zorg geven. De afspraken zijn in lijn met het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg waarin de juiste zorg op de juiste plek centraal staat.

Ondersteuning

Medicamus organiseert de acute huisartsenzorg, multidisciplinaire ketenzorg, huisartsenondersteuning voor overdag, ict en nascholing voor vijftig praktijken in de regio Noordwest-Veluwe. HZD biedt, naast het verbinden van huisartsen, ondersteuning op het gebied van chronische zorgverlening en praktijkvoering en netwerkvorming rondom de huisartsenpraktijk in Drenthe.

Infrastructuur

Speerpunt in het contract is het optimaliseren van het netwerk van zorgaanbieders rondom de patiënt. “We worden ouder en wonen steeds langer thuis. Voor de eerste lijn ligt de uitdaging om deze ontwikkeling op te vangen. Dat vraagt om een effectieve en samenhangende organisatie van zorgaanbieders”, zegt Leonore de Bakker, regiomanager zorginkoop bij Zilveren Kruis. “Daarnaast is infrastructuur belangrijk voor het maken van afspraken op regionaal niveau met gemeenten, ziekenhuizen en zorgorganisaties.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top