ACTUEEL

Ziekenhuis verruilt papieren indicatoren voor uitkomsten

Ziekenhuis verruilt papieren indicatoren voor uitkomsten

Aanbieders van medisch-specialistische zorg (MSZ) gaan het komend jaar 25 procent minder structuur- en procesindicatoren registreren. Daar staat tegenover dat het aantal uitkomstindicatoren dat de aanbieders meten dit jaar met 4 procent is gestegen tot 23 procent van de registratielast.

Eén en ander blijkt uit een telling van het Zorginstituut. Volgens het Zorginstituut laat de verschuiving in de registratiepraktijk zien dat de nadruk bij het meten van de zorgkwaliteit steeds meer komt te liggen op het resultaat voor de patiënt. Zodoende krijgen alle belanghebbenden steeds meer inzicht in kwaliteit van zorg.

Het schrappen van het aantal structuur- en procesindicatoren is vastgelegd in het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg 2019-2022. Ook in rapport is het expliciete uitgangspunt meer uitkomstinformatie die er voor individuele patiënten toe doet.

Sinds enkele jaren streven partijen in de medisch specialistische zorg er naar om het aantal structuur- en procesindicatoren te verminderen en het aantal uitkomstindicatoren te vergroten. Patiënten zijn namelijk meer geholpen met informatie over uitkomsten van en ervaringen met behandelingen dan met gegevens over bijvoorbeeld de beschikbare faciliteiten in een ziekenhuis of het aantal patiënten dat meedoet aan een onderzoek.

Samen beslissen

Met de groeiende nadruk op uitkomstindicatoren neemt ook het gebruik van uitkomstinformatie in de zorg toe. Dat is met name relevant voor het proces van samen beslissen. Naarmate de patiënt beter weet wat de gevolgen zijn van een bepaalde behandeling of ingreep en welke invloed ze hebben op de kwaliteit van leven, is hij beter in staat om samen met een zorgverlener beslissingen te nemen. Zo kunnen patiënt en zorgverlener samen voor de best passende behandeling kiezen.

Openbaar

Om de regeldruk te verminderen werken koepelorganisaties van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars sinds 2014 onder regie van het Zorginstituut aan het verminderen van het aantal indicatoren. Gezamenlijk stellen ze elk jaar in oktober de indicatoren vast. De kwaliteitsinformatie die deze indicatoren opleveren, publiceert het Zorginstituut via de 'Openbare Database' op de website Zorginzicht. Op Zorginzicht staan alle openbare kwaliteitsgegevens over geleverde zorg die door zorgaanbieders zijn gemeten en aangeleverd. De indicatoren voor de MSZ voor 2019 zijn hier ook te vinden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Henk hor

5 december 2018

Nu gaat men de nadruk leggen op uitkomstindicatoren. Hetgeen ook extra tijd zal vergen van de professionals. Daarnaast zijn uitkomsten van behandelingen en resultaten van behandelingen moeilijk in kaart te brengen. Ook geven de patientenervaringen het gevoel van de subjectieve mening zoals dat van een internetforum. Veel geklets en weinig behulpzaam. De medisch specialistische zorg is langzaam de weg kwijt aan het raken. Medisch specialisten verdienen kapitalen, wachtlijsten nemen toe, zorgpremie gaat telkens omhoog en service en klantgerichtheid is schandalig.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

5 december 2018

@H hor — Er zijn systemen, in ieder geval één, waarmee uitkomstmeting veel minder tijd kost dan het registreren van structuur- en procesindicatoren (SEP~). En het is ook niet waar dat uitkomsten van behandelingen moeilijk in kaart te brengen zijn.

Zogeheten patient-reported outcome measures (PROM's) zijn sec gezien inderdaad subjectief, maar dat is pijn ook. En dat is uw mening dat de service en klachtgerichtheid schandalig zijn ook. Toch wilt u dat daarmee wat gebeurt.

Verder staat het inkomen van de specialisten los van de manier waarop de kwaliteit van zorg bepaalt wordt. Zaken van elkaar kunnen onderscheiden is een groot goed.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

5 december 2018

bepaalt —> bepaald

Top