ACTUEEL

Prijzen voor briljante mislukkingen in de zorg

Janneke Wittekoek en Peter Wouters hebben de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2018 gewonnen. Wittekoek kreeg de publieksprijs voor een project voor opsporing van erfelijke aandoeningen. Wouters was favoriet bij de jury met een casus financiering voor hartrevalidatie.

Dat meldt het Instituut voor Briljante Mislukkingen op 5 december.

Familiaire Hypercholesterolemie

Janneke Wittekoek en Manon Houter zetten zich met de Stichting LEEFH in om mensen met een erfelijk verhoogde kans op hart- en vaatziekten door van Familiaire Hypercholesterolemie (FH) zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Met een snelle diagnose en de juiste behandeling wint een gemiddelde FH-patiënt elf gezonde levensjaren. Ten onrechte werd geconcludeerd dat bijna iedereen met FH was opgespoord, en is in 2013 het landelijk bevolkingsonderzoek naar FH stop gezet. Ondanks de ontdekking dat de prevalentie van FH vele malen hoger lag dan gedacht, lukte het niet om het bevolkingsonderzoek nieuw leven in te blazen. Een goed uitgewerkte businesscase ontbrak bij de poging om weer een bevolkingsonderzoek te realiseren. Dit blijkt essentieel bij het aantonen van rendement van preventie.

Hartrevalidatie

De eerste prijs van de vakjury ging naar ‘Wie financiert de hartrevalidatie?’ van Peter Wouters. Een goed doordacht, betaalbaar en uitvoerbaar hartrevalidatieconcept dat stuk liep op de implementatie. De meest essentiële veranderingen in vergelijking tot de reguliere hartrevalidatie waren: meer ruimte voor leefstijlverandering, een persoonlijke benadering en het gebruik van e-coaching. Een belangrijke les was dat geldverstrekkers in de zorg moeilijk te overtuigen zijn van het rendement dat innovatie en preventie uiteindelijk opleveren. Dit vraagt om een intensieve benadering van stakeholders en het creëren van draagvlak, niet alleen voor het idee maar ook voor de uitvoer en financiering.

Innovatieklimaat

Met de uitreiking van de award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met het ministerie van VWS, GfK (nu Ipsos), Vilans, Federatie Medisch Specialisten, MOA, de Hartstichting, Roche en ZonMw een bijdrage leveren aan het innovatieklimaat van de zorgsector.  De vakjury bestond dit jaar uit: Cora Postema (ervaringsdeskundige, ministerie van Leven), Henk Smid (directeur ZonMW), Bas Bloem (Parkinson Center Nijmegen), Edwin Bas (Ipsos/ GfK), Michael Rutgers (Longfonds), Mathieu Weggeman (TU Eindhoven), Henk Nies (Vilans), Neel Schouten (oud deelnemer), Ralph Bouman (verkenner innovatie in het Albert Schweitzerziekenhuis), Lea Bouwmeester (ECP) en juryvoorzitter Paul Iske (Het Instituut voor Briljante Mislukkingen).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

6 december 2018

Twee mooie voorbeelden van het feit dat het huidige zorgstelsel de belangen van de patiënten/bevolking onvoldoende tot uiting kan brengen. Ik beide gevallen zou ability en willingness to pay geen fundamenteel probleem moeten zijn. Toch komen ze niet van de grond, omdat de staat en verzekeraars een te klein deel van de gecreëerde winst kunnen claimen. Een herevaluatie van de omvang van de basisverzekering, in het bijzonder de vraag of ook kleine risico's onder de dekking zou vallen, kon hier uitkomst bieden. Maar dat is een onderneming die op voorhand gedoemd is te mislukken vrees ik.

Top