ACTUEEL

Diagnostiek voor U en PAMM willen fuseren

Stichting Synergos (Diagnostiek voor U) en Stichting PAMM willen fuseren tot een nieuwe, geïntegreerde organisatie. De raden van bestuur hebben deze week het besluit genomen.

De organisaties hebben dit jaar al de samenwerking in de regio Zuidoost Brabant geïntensiveerd. Een fusie is een logische vervolgstap. Daarnaast past het bij de groeiambitie van beide organisaties, zo laten de partners in een verklaring weten.

De medezeggenschaps- en adviesprocedures zijn gestart en tegelijkertijd worden er gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders van beide organisaties. Nadat deze zijn afgerond, wordt er goedkeuring gevraagd aan externe instanties zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Diagnostiek voor U is een eerstelijns diagnostisch centrum waar naast laboratoriumonderzoek ook beeldvormende en functieonderzoeken zoals röntgenonderzoek, ecg’s, zwangerschapsdiagnostiek, longfunctietesten en botdichtheidmetingen uitgevoerd worden. Stichting PAMM is een regionaal centrum voor infectieziekten (medische microbiologie) en pathologie in Zuidoost-Brabant.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top