ACTUEEL

KNMT helpt buitenlandse tandartsen sneller integreren

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) gaat buitenlandse tandartsen sneller helpen integreren. Daarnaast wil de KNMT praktijkhouders ontlasten in het begeleiden van deze nieuwe collega’s. Dat gebeurt met de leergang ‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’ voor buitenlandse tandartsen die 1 februari start. De leergang is een antwoord op de komst van honderden tandartsen uit de Europese Unie die de afgelopen jaren het Nederlandse tekort aan tandartsen kwamen aanvullen.

Al jarenlang tekort

De KNMT dringt al jaren bij de overheid aan op het uitbreiden van de opleidingscapaciteit, omdat er in Nederland niet voldoende tandartsen worden opgeleid. Voorzitter Wolter Brands: "Een land als Nederland moet in haar eigen vraag naar tandartsen kunnen voorzien, omdat de instroom heel kwetsbaar is. Maar zolang we dat nog niet kunnen, willen we ervoor zorgen dat patiënten kunnen blijven rekenen op mondzorg van hoge kwaliteit. Vandaar dit initiatief."

De leergang maakt de tandartsen in vijf bijeenkomsten vertrouwd met de werkwijze, cultuur, en regels die typisch zijn voor de Nederlandse mondzorgpraktijk. De tandartsen doorlopen met de patiënt, collega-tandartsen en andere mondzorgverleners het Nederlandse proces van ontvangst tot en met behandeling en van preventie tot en met curatie.

Cultuurverschillen

Brands: "Buitenlandse tandartsen zijn over het algemeen technisch goed opgeleid en moeten vanaf het begin Nederlands spreken. Maar dat is voor goede communicatie met de patiënt niet voldoende. Het gaat ook om non-verbale communicatie en omgaan met cultuurverschillen. Daar speelt deze leergang op in." De  werkwijze in Nederland wijkt volgens Brands vaak af van die in het land van herkomst: "Hier werken we veelal preventief met patiënten die op controle komen. En we werken meer samen in teams." Ook moeten buitenlandse tandartsen rekening houden met specifieke wet- en regelgeving, zoals voor hygiëne of voor het maken van röntgenfoto’s.

‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’ is bedoeld voor BIG-geregistreerde tandartsen met een buitenlands diploma die maximaal drie jaar in Nederland werken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top