ACTUEEL

Betrekken verpleegkundigen bij ontwerp epd verbetert verslaglegging

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten betrokken worden bij het ontwikkelproces van elektronische patiëntendossiers (epd’s). Daarmee bereik je dat de elektronische verslaglegging over de zorg aan patienten beter aansluit bij de fasen van het verpleegkundig proces en ook dat eenduidige termen worden gebruikt. Bovendien wordt het epd gebruiksvriendelijker.

Dat blijkt uit internationaal literatuuronderzoek van het Nivel en Hanzehogeschool Groningen, gepubliceerd in the Journal of Advanced Nursing.

Procesfasen en eenduidigheid

Uit het onderzoek blijkt dat aansluiting bij het verpleegkundig proces, met de fasen amnese, diagnose, planning, uitvoering en evaluatie, belangrijk is voor het verbeteren van de kwaliteit van de verslaglegging.

Verder laat de studie zien dat de kwaliteit van de verslaglegging verbetert bij het gebruik van bepaalde classificatiesystemen die er zijn voor eenduidige terminologie bij diagnosen, interventies en zorgresultaten.

Gebruiksvriendelijk

De elektronische verslaglegging krijgt in de studie de voorkeur boven papier, mits de elektronische dossiers gebruikersvriendelijk, direct en gemakkelijk toegankelijk zijn en een duidelijk overzicht bevatten van de patiëntinformatie en zorgverlening. Ook mag een vrij invulbaar tekstveld niet ontbreken, voor unieke informatie over de betreffende patiënt.

Het onderzoek is gedaan met subsidie uit het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitstandaarden, van ZonMw.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

William Goossen

13 december 2018

Ja, deze informatie is vanaf eind jaren 80 al bekend. In de jaren 90 kon daarom al een eisenpakket voor een goed epd worden geformuleerd. Maak verpleegkundigen lid van het ontwikkelteam stond daarin al als harde voorwaarde voor succes. Wat mij dan nieuwsgierig maakt is waarom ruim twintig jaar later dit nog een issue is.

William Goossen

13 december 2018

Ook de inhoudelijke zaken zoals volg het verpleegkundig proces, pas de standaarden voor verpleegkundige diagnoses, interventies en resultaten toe waren in 1996 al gerapporteerd op basis van een internationale Delphi studie. De primaire eis voor een goed epd om zowel gestructureerd als vrij tekst te kunnen verwerken stond ook beschreven. Dus geen nieuws maar ouds. Het artikel mist dan helaas de doorontwikkeling van de Detailed Clinical Models dan wel zorginformatiebouwstenen waar nu - dus anno 2018, niet 1996 - de meters in het epd kunnen worden gemaakt. Of was het de bedoeling dat de verpleging terug gaat in de tijd?

Florian van Hunnik

13 december 2018

Mooi om te lezen dat de dagelijkse praktijk in steeds meer zorginstellingen (ziekenhuizen, langdurige zorg) in lijn ligt met de conclusies van deze literatuurstudie: "Verpleegkundigen en verzorgenden moeten betrokken worden bij het ontwikkelproces van elektronische patiëntendossiers". In een groeiend aantal zorginstellingen neemt de verpleegkundige beroepsgroep een stevige positie in bij de verdere ontwikkeling van de informatisering binnen ons vak. Zo is er binnen V&VN een snel groeiend netwerk van inmiddels 15 Chief Nursing Information Officers (CNIO), die leidend zijn in de ontwikkelingen op dit gebied binnen hun instelling. Door de krachten te bundelen krijgt deze stem ook landelijk steeds meer weerklank. Op het gebied van eenheid van taal binnen het verpleegkundig proces, wat de kwaliteit en uitwisselbaarheid van gegevens ten goede komt, zijn de ontwikkelingen nu ook in volle vaart: er is de Nationale Kernset Patientproblemen (https://www.venvn.nl/kernset) om elkaars problemen te begrijpen, en vanuit het Informatieberaad Zorg (waarin ook V&VN vertegenwoordigd is) is bereikt dat ziekenhuizen met softwareleveranciers hebben afgesproken om voor eind 2019 zo veel mogelijk gegevens gestandaardiseerd vast te leggen: https://www.skipr.nl/actueel/id36825-ziekenhuizen-en-leveranciers-tekenen-samen-routekaart-naar-effectieve-zorg-it.html

Kortom: de verpleegkundige beroepsgroep is zowel in eigen instelling als landelijk meer dan ooit zelf leidend in de ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatisering van het verpleegkundig proces. Een groeiende groep koplopers inspireert en motiveert daarbij de de rest van onze beroepsgroep.

Top