ACTUEEL

Nij Smellinghe treft schikking over faillissement Pasana

De curatoren en ziekenhuis Nij Smellinghe zijn tot een schikking gekomen over de afronding van het faillissement van Zorggroep Pasana. De curatoren stellen de bestuurders en toezichthouders niet persoonlijk aansprakelijk. In ruil daarvoor betaalt Nij Smellinghe een miljoen euro aan de failliete boedel van Pasana, koopt stukken grond in Dokkum en trekt haar eigen claim van 17 miljoen euro in.

Dat is te lezen in het faillissementsverslag dat curatoren Sturms en Silvius van De Haan Advocaten & Notarissen op 11 december bij de rechter hebben ingediend. Voor hun onderzoek hebben zij niet alleen jaarrekeningen, rapporten en bescheiden onderzocht, maar ook alle verslagen van rvb en rvt en ze hebben interviews gehouden met bestuurders, toezichthouders en andere betrokkenen.

Tekorten

In hun rapport concluderen de curatoren dat ziekenhuis De Sionsberg, onderdeel van Zorggroep Pasana, al in 2011 technisch failliet was. Die situatie sleepte zich voort tijdens de fusiegesprekken. Daardoor liepen de tekorten hoog op. Na de fusie hebben de ziekenhuizen nooit samengewerkt. Sturms en Silvius beschrijven een reeks niet-afgeronde reorganisaties, bestuurswisselingen, herstelplannen die niet van de grond kwamen en investeringen in nieuwbouw terwijl daar eigenlijk geen geld voor was. Volgens de curatoren hebben de rvb en de rvt niet goed gehandeld en zijn te weinig kritisch op hun handelen geweest. Maar Sturms en Silvius hebben besloten ze daar niet op aan te spreken, nu ze meewerken aan een schikking over onder andere de continuïteitsgarantie door Nij Smellinghe.

Garantie

Op 28 november 2014 ging Zorggroep Pasana failliet. Op 2 oktober 2012 is Nij Smellinghe met bestuurlijk gefuseerd met Zorggroep Pasana. In de tussenliggende periode heeft Nij Smellinghe de Zorggroep Pasana met aanzienlijke bedragen financieel moeten ondersteunen. In het voorjaar van 2014 heeft Nij Smellinghe een continuïteitsgarantie afgegeven aan Zorggroep Pasana. Achteraf concluderen de curatoren en Nij Smellinghe dat die garantie op verschillende manieren kan worden uitgelegd, en dat het niet duidelijk is of Nij Smellinghe op grond daarvan enig bedrag zou moeten betalen aan de boedel. Daar komt bij dat het ziekenhuis voor hetzelfde bedrag weer aanspraak zou doen op de failliete boedel. "Het zou zowel in tijd als geld kostbaar zijn om de juridische uitleg en consequenties van de continuïteitsgarantie aan de rechtbank voor te leggen", schrijven de curatoren. Daarom hebben de zij met Nij Smellinghe – hoewel het ziekenhuis geen aansprakelijkheid erkent – een overkoepelende regeling getroffen. De schikking is goedgekeurd door de rechter-commissaris.

De regeling houdt in dat Nij Smellinghe haar vordering van 17 miljoen intrekt. Het betaalt een bedrag van een miljoen euro aan de boedel van Zorggroep Pasana en het koopt van de curatoren stukken grond in Dokkum. In ruil daarvoor worden de voormalige bestuurders en toezichthouders niet persoonlijk aansprakelijk gesteld. Met deze schikking kan het faillissement binnenkort worden afgerond. De vooruitzichten voor de andere crediteuren zijn daarmee aanzienlijk verbeterd.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top