ACTUEEL

Waardegerichte zorg rode draad in meerjarencontract ZGT en Menzis

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en zorgverzekeraar Menzis hebben een overeenkomst getekend voor de komende vier jaar. Uitgangspunt is het concept van ‘waardegerichte zorg’. Dit heeft als doel de zorgkwaliteit te verbeteren door processen anders in te richten en zo onnodige en duurdere zorg te voorkomen.

Dit moet er toe leiden dat er voor de patiënt in Twente een breed en toekomstbestendig zorgaanbod beschikbaar blijft. ‘Zorg op de juiste plek’ is een belangrijk onderdeel van waardegerichte zorg. Dat betekent dat bijvoorbeeld met behulp van e-health toepassingen meer zorg in de thuisomgeving wordt geboden.

Samen beslissen

Het betekent ook dat nog intensiever samengewerkt gaat worden met andere zorgverleners in Twente, zoals huisartsen en aanbieders van thuiszorg. Patiënten gaan alleen naar het ziekenhuis gaat als dit echt nodig en nuttig is. Het antwoord op deze vraag neemt de zorgprofessional in nauwe samenspraak met de patiënt. In het kader van ‘Samen Beslissen’ bekijken de zorgverlener en patiënt samen welke diagnostiek, behandelopties, verwijzingen en nazorg het beste passen bij de betreffende patiënt.

Partnerschap

Elementen als deze maken dat de meerjarige overeenkomst verder gaat dan alleen afspraken over  volume en prijs . “Het is een partnerschap met een duidelijke koers naar de toekomst”, zegt Wolter Odding, lid raad van bestuur ZGT. “Samen zetten we in op waardegerichte zorg. De kwaliteit van zorg voor de patiënt staat hierbij centraal.”

Rust

Om de waardegerichte zorg verder inhoud te geven, gaat ZGT ideeën verzamelen onder de medisch specialisten. Ook zet het ziekenhuis vaart achter het implementeren van bestaande initiatieven die elders al effectief zijn gebleken. Odding: “Dat er nu een vierjarige overeenkomst met Menzis ligt geeft ons –naast de financiële rust- de stabiliteit en het vertrouwen om hier invulling aan te geven en steeds de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten als uitgangspunt te nemen.”

Ook Menzis hechy aan het meerjarige karakter van de overeenkomst.  “De energie die wij anders moeten steken in de jaarlijkse contractonderhandelingen kunnen we de komende jaren besteden aan het verder verbeteren en betaalbaar houden van de zorg, ook in de toekomst”, reageert Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top