ACTUEEL

'Nederland vlot met introductie dagopnames'

Dagopnames voor bepaalde chirurgische ingrepen helpen ziekenhuizen beter beschikbaar houden en zijn fijner voor de patiënt, die vaak snel naar huis wil. Nederland hoort met de Scandinavische landen en Groot Brittannië tot de voorhoede van Europese landen die zich deze ‘chirurgie-in-een-dag’ snel eigen maken voor een groeiend aantal ingrepen.

Dat en meer blijkt uit het rapport Health at a Glance: Europe 2018 dat de Europese Commissie begin december publiceerde, onder verantwoordelijkheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OEDC.

Het aantal dagopnames voor chirurgie stijgt door innovaties in technieken en verdoving. De rapporteurs hebben voor de dagopname trends gekeken naar vier veel voorkomende chirurgische ingrepen. Het gaat om de behandeling van staar, amandelen knippen, een liesbreuk en galblaasverwijdering via een kijkoperatie.

Nederland geeft veel uit aan zorg

Aan de aanhoudende forse groei van uitgaven voor gezondheidszorg lijkt in Nederland inmiddels een einde gekomen, maar met ruim 10,1 procent van ons bruto binnenlands product, geeft Nederland nog altijd verhoudingsgewijs veel aan gezondheidszorg uit. Nederland behoort wat dat betreft tot de top zes, met Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken. Per hoofd van de bevolking geven Nederlanders 3885 euro aan gezondheid uit.

Van die uitgaven gaat in Nederland percentueel gezien veel naar zorg en weinig naar medicijnen in vergelijking met andere EU-landen. Maar dat beeld kan ook ontstaan wanneer een deel van de geneesmiddelenuitgaven als zorgkosten worden geregistreerd als ze bijvoorbeeld tijdens een ziekenhuisopname worden gemaakt, waarschuwen de rapporteurs.

Psychische aandoening 1 op de 5

Andere cijfers uit het rapport laten zien dat in Nederland 18.5 procent van de bevolking aan ten minste één psychische aandoening lijdt, waarmee ons land de Europese lijst aanvoert samen met Finland, Frankrijk en Ierland. Mogelijk komt dit cijfer ook doordat in ons land minder schroom ligt bij het benoemen van psychische klachten, zodat ze beter worden geregistreerd.

Met 76 procent is het percentage mensen dat zichzelf goed gezond vindt in Nederland hoger dan gemiddeld in Europa (68 procent). In sommige landen vindt maar ongeveer 50 procent zichzelf goed gezond. Ook doet Nederland het goed qua toegankelijkheid voor de zorg - ongeacht de hoogte van het inkomen - en qua beschikbaarheid van de zorg, waarbij de huisartsenposten die in het weekend open zijn in het rapport als voorbeeld werden genoemd.

De gemiddelde Nederlander wordt met 81,7 jaar iets ouder dan de gemiddelde Europeaan, die 81 wordt. In Nederland worden mannen wel twee jaar ouder dan het gemiddelde, en vrouwen juist een half jaar minder oud.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top