ACTUEEL

Verpleeghuiszorg kiest voor dynamische invulling kwaliteitskader

De noden en verlangens van bewoners worden met ingang van komend jaar vast onderdeel van de inkoopgesprekken tussen aanbieders van verpleeghuiszorg en de zorgkantoren. Aanbieders zullen doorlopend duidelijk moeten maken wie de bewoners zijn, welke behoeften ze hebben en wat dit betekent voor de personele bezetting en competenties. Ook moeten bestuurders laten zien hoe ze “duurzaam anticiperen”.

Eerder dit jaar ontwikkelde de VVT-sector in samenspraak met VWS en het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierin staat in grote lijnen beschreven wat cliënten ogen verwachten. Met het verbeterplan dat op 20 december aan het Zorginstituut is gepresenteerd geeft de sector hier nadere invulling aan. In het verbeterplan staan enkele concrete richtlijnen. Eén daarvan bepaalt dat er op drukke momenten altijd minimaal twee zorgverleners zijn. Een ander regelt de ’24-uurs beschikbaarheid van een verpleegkundige binnen 30 minuten’.  

Branchevereniging ActiZ benadrukt dat de sleutel voor goede zorg echter niet ligt in één kwantitatieve norm. Volgens ActiZ draait het om een verantwoorde personeelssamenstelling, die is afgestemd op de behoeften van de bewonersgroep. Dit betekent niet alleen voldoende medewerkers, maar ook de juiste mix van competenties.

Aangrijppunten

Om zorginstellingen te helpen inzicht te krijgen in wat voor hun bewonersgroep de juiste mix qua personeelssamenstelling is, heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg normen gedefinieerd voor aandacht & aanwezigheid, kennis & vaardigheden en reflecteren & leren. Daarnaast is er een palet van praktische instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten helpen bijvoorbeeld medewerkers in hun contact met bewoners, maar bieden daarnaast ook bestuur en management aangrijppunten voor strategisch personeelsbeleid.

Continue verbeteren

Wat ActiZ betreft is toepassing van de richtlijnen en instrumenten die voortvloeien uit het Kwaliteitskader “geen eenmalige exercitie”. “Het is een continue repeterende slag langs de gehele driehoek: wie zijn de bewoners en wat is hun behoefte, welke eisen stelt dit aan het team qua aantal en competenties en hoe anticipeert het bestuur hier duurzaam op. Dit is niet vrijblijvend: het komt terug in de jaarlijkse inkoopgesprekken van zorgaanbieders met de zorgkantoren.”

Ook gaat iedere organisatie jaarlijks rapporteren op 5 essentiële personeelselementen, zoals verzuimcijfers of verhoudingen tussen het aantal vaste en flex-medewerkers. Deze indicatoren zijn nu eenduidig voor iedere organisatie gedefinieerd. Dit biedt volgens ActiZ inzicht, waardoor organisaties goed van elkaar kunnen leren en ontwikkelingen in de sector kunnen worden gevolgd.

Waardering

Bij alle verbeteringsplannen hebben de aanbieders van ouderenzorg een aardige opsteker gekregen in de vorm van een hogere gemiddelde waardering. Blijkens onderzoek van ZorgkaartNederland op basis van 70 duizend beoordelingen waarderen bewoners en mantelzorgers de VVT over de afgelopen drie jaar met een 7,9. Patiëntenfederatie Nederland is blij met deze uitkomst en ziet dit als een kerstcadeau voor de verpleeghuissector.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top