ACTUEEL

Wachtlijsten ggz laten nauwelijks verbetering zien

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijven een hardnekkig probleem, ondanks een lichte verbetering op een aantal deelterreinen. Dat komt naar voren uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met name voor aandachtstoornissen, autisme en persoonlijkheidsstoornissen zijn de wachttijden lang.

Aanbieders meldden een gemiddelde wachttijd tot 18 weken voor persoonlijkheidsstoornissen. De gemiddelde totale wachttijd voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz was het langst in de zorgkantoorregio Flevoland, namelijk 19 weken. Daarmee wordt de norm voor de totale wachttijd van 14 weken die aanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken ruim overschreden.

Lichtpuntjes

In een reactie laat het ministerie van VWS weten dat het niet eenvoudig blijkt om alle wachttijden terug te brengen tot een acceptabel niveau. Toch ziet VWS ook lichtpuntjes in de nieuwste cijfers van de NZa. Hoewel ze te lang moeten wachten op een eerste intake, kunnen mensen die basis-ggz nodig hebben, vervolgens wel tijdig aan hun behandeling beginnen. Hetzelfde geldt ook in de specialistische ggz, met uitzondering van de drie eerder genoemde hoofddiagnosegroepen.

Afspraken

“Het beeld in deze laatste rapportage over de wachttijden lijkt verbeterd ten opzichte van oude cijfers”, stelt staatssecretaris Blokhuis van VWS. “Tegelijkertijd wachten veel mensen, waaronder mensen met ernstige psychische aandoeningen, nog te lang op een behandeling. Dus we zijn er nog lang niet. Gelukkig hebben we met veel betrokken partijen goede afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord ggz. We zetten die afspraken om in concrete acties. Ik verwacht daar veel van.”

Kiezen

De staatssecretaris benadrukt daarnaast dat er regionale verschillen zijn. Het kan lonen om hier bij het kiezen van een aanbieder rekening mee te houden, vindt Blokhuis. Met de website kiezenindeggz.nl is dit eenvoudiger geworden. Bovendien kan de verzekeraar een rol spelen bij bemiddeling en de staatssecretaris rekent erop dat aanbieders cliënten actiever wijzen op wachttijdbemiddeling door de verzekeraar.

Niet vergelijken

De NZa onderstreept dat de nieuwe wachtlijstgegevens niet zomaar met de oude cijfers vergeleken kunnen worden. Eerder maakte de NZa gebruik van cijfers die waren gebaseerd op de wachttijden die aanbieders op hun website vermeldden. De huidige wachttijden zijn berekend op basis van de gemiddelde wachttijd over de 2 voorgaande maanden die aanbieders moeten doorgeven aan Vektis. “Zij geven daarmee beter weer hoe lang patiënten daadwerkelijk moeten wachten”, aldus de NZa.

Sanctie

Aanbieders die de wachtlijstcijfers niet tijdig doorgeven aan Vektis kunnen rekenen op een sanctie. Zo kreeg verslavingszorgcentrum Care een aanwijzing omdat het de wachttijdgegevens na een waarschuwing alsnog niet tijdig doorgaf. Andere aanbieders die een aanwijzing kregen, leverden hun wachttijden wel binnen de gestelde termijn aan. Inmiddels geeft ongeveer 90 procent van de instellingen en 70 procent van de vrijgevestigden tijdig zijn gegevens door. Voor vrijgevestigden bleek de regelgeving dermate ingewikkeld dat de NZa deze gaat aanpassen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top