ACTUEEL

Breda wordt strenger in verwijzen naar jeugdzorg

De gemeente Breda gaat het verwijzen naar ambulante jeugdhulp veranderen. Omdat de kosten veel te hoog uitvallen, wordt de verwijzing een stuk strenger.

Dat meldt het AD op 4 januari. In Breda krijgen ongeveer tweeduizend kinderen of jongeren jeugdhulp. Vorig jaar had de gemeente de kosten voor ambulante jeugdhulp begroot op ongeveer tien miljoen euro, maar het daadwerkelijke bedrag werd bijna twee keer zo hoog. Met het Actieplan Jeugd 2019 – 2020 wil Breda de kosten met in ieder geval 3,5 miljoen indammen.

Verwijsteam

De maatregelen in het plan richten zich vooral op het doorverwijzen naar ambulante specialistische hulp, zoals opvoedtrainingen, behandeling voor ADHD of dyslexie of traumaverwerking. Dat gebeurt sinds 2015 onder andere door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), maar die organisatie is daar onvoldoende op ingericht. Daardoor werd er te vaak en te snel verwezen naar langdurige en dure trajecten. Het CJG krijgt nu een apart team voor verwijzingen, met kennis van zaken over wat en wel en wat niet nodig is. Dat team gaat ook de Bredase huisartsen ondersteunen, want die verwezen ook vaak naar te zware hulp.

Trajecten

Daarnaast wordt gekeken naar de trajecten bij gecertificeerde verleners van ambulante jeugdzorg. Die duren soms onnodig lang of worden niet helemaal afgemaakt, terwijl de volledige kosten wel worden doorberekend. Dat zou de tarieven opdrijven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top