ACTUEEL

Bestuurlijke fusie Friese laboratoria

Huisartsenlaboratorium (HAL) Friesland en Izore Centrum Infectieziekten Friesland zijn per 1 januari bestuurlijk gefuseerd. Door hun bundeling van krachten kunnen huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Friesland blijven rekenen op 24-7 diagnostiek en bijbehorende ondersteuning.

Dat meldt Certe/Izore op haar website. Izore is sinds de zomer van 2017 bestuurlijk gefuseerd met Certe, Medische Diagnostiek en Advies.

1-loket

In Groningen en Drenthe bieden zij al 1-loket-diensteverlening voor medische microbiologie, klinische chemie, sneltesten voor in de praktijk, spirometrie en hartritme-diagnostiek. Nu kan dat ook in Friesland worden verzorgd en uitgebreid. De stichting Huisartsenlaboratorium Friesland blijft ook na de bestuurlijke fusie bestaan en zal haar diensten vanuit de 1-loket-benadering aanbieden. Als gevolg van de bestuurlijke fusie vallen er geen gedwongen ontslagen.

Bloedafname

Al veertig jaar verzorgt HAL Friesland de klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek in het grootste deel van Friesland. Zij doet dat tezamen met de in de ziekenhuizen gevestigde laboratoria zoals die van Certe (MCL/Tjongerschans). Het HAL draagt zorg voor de bloedafname, ook voor de trombosediensten, in de prikcentra en in de thuissituatie. De bloedafname in de ziekenhuizen wordt verricht in de poli's door de ziekenhuizen zelf of door Certe.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top