Finance

Ook zorgpensioenen in de gevarenzone

De kans dat de zorgpensioenen in 2021 dalen is toegenomen. Dat stelt directeur Peter Borgdorff van pensioenbeheerder PFZW. Bij Nederlandse grootste pensioenfonds, ambtenarenfonds ABP, klinken vergelijkbare geluiden.

Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt dat de beleidsdekkingsgraad in het vierde kwartaal van 2018 is gedaald van 101,5 procent naar 101,3 procent. De actuele dekkingsgraad is gedaald van 103,4 procent naar 97,5 procent. Volgens Borgdorff heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), net als andere pensioenfondsen, veel last van de voortdurend extreem lage rentestand, in combinatie met onrust op de financiële markten.

Dreiging

"De financiële markten eindigden het jaar 2018 in mineur”, stelt Borgdorff. “Economische onrust zorgde voor scherp dalende koersen. Daarmee is bij PFZW het in de eerste drie kwartalen ingezette langzame herstel van de financiële positie, in het vierde kwartaal van 2018 sterk verslechterd. Hierdoor is ook de dreiging van een pensioenverlaging in 2021 toegenomen.”

Noodzaak

Volgens PFZW kan een verlaging van pensioenen mogelijk voorkomen worden als er nieuwe afspraken worden gemaakt over het pensioenstelsel in Nederland. “De noodzaak van nieuwe afspraken over het Nederlandse pensioenstelsel, die een verlaging van pensioenen mogelijk kunnen voorkomen, is daarom nu groter dan ooit. Ik hoop dat sociale partners en het kabinet van die noodzaak doordrongen zijn.”

“In een nieuw stelsel moet wat mij betreft duidelijk zijn dat pensioenen kunnen meebewegen met de economie”, schetst Borgdorff de contouren van een nieuw zorgstelsel. “Als het goed gaat, kunnen de pensioenen omhoog. En als het slecht gaat, kunnen ze omlaag. Bij zo’n nieuw pensioen hoort wat mij betreft een hogere rente dan we nu gebruiken.

Ook ABP is teleurgesteld over het uitblijven van een pensioenakkoord. Een nieuwe pensioenstelsel is 'broodnodig', zegt het fonds. "Tot die tijd is er geen andere keus dan deelnemers te blijven vertellen dat de kans bestaat dat de pensioenen verlaagd worden en dat verhoging voorlopig nog ver weg is", schrijft het.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top