Tech

Zorgkantoren missen kennis van technologische innovaties

Zorgkantoren missen kennis van technologische innovaties

Zorgkantoren missen de kennis om technologische zorginnovaties in te kopen voor de langdurige zorg. Zij vinden het moeilijk om te beoordelen of een initiatief perspectief heeft en weten niet goed hoe ze het gesprek over technologie moeten voeren met zorgaanbieders. Bovendien zijn er zóveel initiatieven op de markt, dat velen door de bomen het bos niet meer kunnen zien.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau PwC in opdracht van het ministerie van VWS naar de uitvoerders van de Wet Langdurige zorg (Wlz). Onder innovatie van de zorg wordt het rapport  innovatie in het zorgproces verstaan, maar ook innovatie in bijvoorbeeld registratieprocessen, die ervoor zorgen dat professionals meer tijd overhouden voor de cliënt.

De regionale zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de contractering en inkoop van de langdurige zorg. Zij onderkennen weliswaar de potentie van technologische innovaties, maar geven in het onderzoek toe dat er nog geen kaas van hebben gegeten.  Overigens ontwaren zij ook onder zorgaanbieders een nog weinig kennis over perspectiefrijke technologische innovatie.

Financiering

De zorgkantoren geven aan dat zij wel meer kennis over technologie zouden willen hebben en daar ook al aan proberen te werken. Behalve hun eigen gebrek aan kennis lopen ze tegen nog een aantal barrières op. Zo hebben de Wlz-uitvoerders er moeite mee dat de extra middelen vanuit het kwaliteitskader verpleeghuizen voor niet meer dan 15 procent ingezet mogen worden voor andere zaken dan zorgpersoneel. Zij stellen dat de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel het onmogelijk maakt om voldoende medewerkers te vinden en dat juist dan een ruimere inzet van middelen voor bijvoorbeeld gebruik van technologie nodig is.

Daarnaast wordt het als probleem genoemd dat financiële middelen soms gekoppeld zijn aan een financieringsstroom of zorgsector, daar waar juist technologische ontwikkelingen die grenzen overschrijden in het belang van integrale zorg voor de cliënt.
Verder vinden Wlz-uitvoerders dat de gebruiksmogelijkheden van de NZa-beleidsregel zorginnovatie niet duidelijk zijn. Er zijn ook vraagtekens te plaatsen bij de eisen die gelden voor de productieverantwoording, daar waar zorg wordt geleverd met inzet van technologie. Hoe verhoudt het inzetten van technologie zich met de (vermeende?) verplichting om zorg te verantwoorden in termen van zorgpersoneel per cliënt?

Ten slotte noemen Wlz-uitvoerders het feit dat voor de sectoren gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg het eerder aangekondigde ontwikkelbudget (nog) niet beschikbaar is gekomen.

Het feit dat in de langdurige zorg meestal meerjarige contracten met aanbieders worden gesloten – dit is landelijk beleid – zien de Wlz-uitvoerders als een belangrijke stimulans voor technologische innovaties. De aanbieders hebben dan meer zekerheid dat innovaties ook in latere jaren nog worden vergoed, en dus niet in één jaar moeten worden terugverdiend.

Kennisplatforms

PwC adviseert de Wlz-uitvoerders op hun kennis van en affiniteit met  technologie op te poetsen. Dat zou kunnen via een landelijk kennisprogramma voor Wlz-uitvoerders of regionale kennisplatforms. Het ministerie zou moeten bezien hoe hierover afspraken met de Wlz-uitvoerders kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld via een convenant of als onderdeel van een actieprogramma.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

26 januari 2019

Vreemd, de zorgverzekeraars die bij deze zorgkantoren horen vinden dat ze al jaren verstand hebben van technologische innovaties, zoals e-health.
Maar als puntje bij paaltje komt geven ze niet thuis, vooral op het financiële vlak. Je moet wel innoveren maar binnen het bestaande budget, en laten die nou al jaren te krap zijn. Innoveren kun je alleen met geld wat je over hebt en als dat te krap is valt er weinig te investeren op innovatie.
En subsidies aanvragen voor dit soort onderzoek naar innovaties kost ontzettend veel tijd en dus geld. Daar gaat vaak het beschikbare budget voor dat jaar dan al aan op.
Al dit nog afgezien van de bedrijven die de innovaties dan ondersteunen, die vragen vergoedingen die ver boven wat we in de zorg wensbaar vinden. Vooral ICT bedrijven denken dat het geld in de zorg tegen de plinten op klotst.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

28 januari 2019

Ook daarom moet je dergelijke afwegingen bij vakmensen laten, dus zorg-inhoudelijke vakmensen met specialisaties op dergelijke terreinen en niet aan verzekeraars.

Top