Vastgoed

Kabinet stelt ruim 164 miljoen euro beschikbaar voor ouderenwoningen

Kabinet stelt ruim 164 miljoen euro beschikbaar voor ouderenwoningen

Het kabinet stelt vanaf dit voorjaar 164,4 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen. Nieuwe initiatieven komen nu moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. De ministers De Jonge van VWS en Ollongren van Binnenlandse Zaken willen met garantiestellingen of leningen helpen bij de financiering.

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig thuis wonen. Het kabinet wil dit ook faciliteren en heeft dit onder meer als doelstelling vastgelegd in het programma Langer Thuis. Tegelijkertijd ziet het kabinet dat vooral woningen voor ouderen met lagere en middeninkomens moeilijk te financieren zijn. Banken, pensioenfondsen en investeerders stellen hiervoor maar beperkt middelen ter beschikking.

Met de nieuwe regeling wil het kabinet de risico’s afdekken die niet in de markt worden gedekt. Dat willen de ministers op drie manieren doen. Zij stellen subsidie beschikbaar voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd.

Daarnaast kan de overheid een garantstelling afgeven voor 90 procent van leningen van banken voor de plan-ontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten.  

Tot slot komt er een borgstelling voor een achtergestelde lening van 15 procent van de stichtingskosten bij de bouw- en na-financieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor zo’n 50 projecten worden geborgd.

Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen tot maximaal 164,4 miljoen euro oplopen

Kleinschalig

Het kabinet wil vooral  vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen stimuleren. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, al dan niet in combinatie met elkaar.

De woonzorgarrangementen zouden moeten leiden tot minder zorg en/of ondersteuning en ontmoeting mogelijk moeten maken. Vanuit de initiatieven zouden diensten en zorg in de omgeving goed toegankelijk moeten zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top