ACTUEEL

Meander Medisch Centrum laat ondersteuning bij kanker doorlichten

De stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) gaat de ondersteunende kankerzorg bij het Meander Medisch Centrum doorlichten. De zogeheten QuickScan van OOK moet het ziekenhuis meer inzicht geven in haar aanbod en organisatie van ondersteunende zorg, maar ook in hoe patiënten deze ervaren en hoe de verschillende zorgverleners hierin samenwerken.

Het gaat om de niet-medische zorg, zoals psychologische ondersteuning, huidtherapie of begeleiding en advies bij voeding en energieverdeling. Tijdens en na behandeling, maar ook bij palliatieve zorg. De scan richt zich op het aanbod vanuit het ziekenhuis zelf en op de verwijzing en samenwerking met de eerste lijn.

De QuickScan bestaat uit drie stappen. Eerst wordt een enquête uitgezet onder patiënten van de gekozen zorgpaden. Daarna worden patiënten en zorgprofessionals, bijvoorbeeld ook huisartsen en wijkverpleegkundigen, persoonlijk geïnterviewd over hun ervaring met ondersteunende zorg. Als laatste stap worden de bevindingen van de enquête en de interviews besproken in een focusgroep met zowel patiënten als zorgprofessionals.

De QuickScan bij Meander Medisch Centrum is inmiddels gestart en is naar verwachting dit voorjaar gereed. Op basis van de uitkomsten ontvangt het ziekenhuis een rapportage met aanbevelingen van Stichting OOK, die kunnen worden gebruikt om verandertrajecten te starten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top