HRM

'Niet-medische taken branden computer-dokter op'

'Niet-medische taken branden computer-dokter op'

Het groeiend aantal niet-medische taken zorgt voor meer uitval door burn-out onder medisch specialisten. Dat stellen medische specialisten in een peiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) onder haar achterban.

De FMS spreekt van een niet-representatief onderzoek onder 870 medisch specialisten. Bijna 70 procent heeft de indruk dat in de laatste twee jaar meer medisch specialisten met een burn-out zijn uitgevallen dan in de jaren daarvoor. Nog eens 66 procent noemt het groeiend aantal niet-medische taken als de belangrijkste oorzaak.

De respondenten wijzen in dit verband op de toenemende administratielast, niet-efficiënte regelgeving en problemen met het EPD. “Bronnen van ergernis zijn de vinkjes-cultuur, traag EPD, registratielast en vergaderlast”, aldus één van de geënquêteerde artsen. “Ik ben meer een computer-dokter dan een chirurg,” stelt een andere respondent. Een andere medisch specialist is vooral kritisch over het elektronisch patiëntendossier: “Het buitengewoon slecht functionerend EPD heeft me bijna de das omgedaan en was de voornaamste reden om eerder te stoppen met werken.”

Arbeidscultuur

Daarnaast wijzen de respondenten op de arbeidscultuur. Aan de ene heerst er in onder medisch specialisten een cultuur van doorwerken; veel en hard werken is eerder regel dan uitzondering. Aan de andere kant ervaren ze minder zeggenschap en autonomie. ”Ik heb wel de verantwoordelijkheid, maar geen invloed”, vindt één van de respondenten. Een andere medisch specialist wijst op onnodige en onrealistische eisen: “Dit zorgt ervoor dat er steeds minder tijd wordt besteed aan patiëntenzorg.” Ook de balans werk-privé is verre van optimaal; één op de drie noemt dit als reden voor uitval.

Uitval

Eén op de zeven respondenten (14 procent) is naar eigen zeggen zelf ooit uitgevallen vanwege burn-outklachten. Dit komt overeen met de 13 procent die RIVM en TNO eerder telden. De FMS noemt het zorgelijk dat een derde van de respondenten aangeeft bijna te zijn uitgevallen door burn-outklachten.

De Jonge Specialist (DJS) deed in 2018 uitgebreid onderzoek naar de werkdruk en werkbeleving onder aio’s. De grote toename van burn-outklachten die hieruit naar voren kwam was voor de Federatie aanleiding om de eigen achterban te peilen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top