HRM

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis schrapt 150 banen

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen gaat honderd volledige arbeidsplaatsen schrappen. Dat betekent dat er ongeveer 150 banen van verpleegkundigen op reguliere verpleegafdelingen verdwijnen. Het personeel is volgens het ziekenhuis donderdagmiddag ingelicht over de plannen.

Het ziekenhuis wil dit jaar 9 miljoen euro bezuinigen op personeelskosten en materiaal door efficiënter te gaan werken. Dat is nodig, omdat de kosten steeds verder stijgen, terwijl de zorg snel verandert, aldus de kliniek. Per april sluit de afdeling Longziekten al. De patiënten worden verdeeld over andere afdelingen. Meer afdelingen staan op de nominatie om dicht te gaan, terwijl ook de niet-medische functies onder de loep worden genomen.

Het CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en onderdeel van de Santeon Groep. waarin zeven ziekenhuizen samenwerken. Bij het CWZ werken ongeveer 3700 mensen, verdeeld over 2650 voltijdsbanen. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Arie van Schalkwijk

10 februari 2019

Het CWZ heeft ongeveer 4000 medewerkers in dienst. Het gaat hierbij om 2650 fte. Het plan is om 150 verpleegkundigen (= 100 fte) weg te bezuinigen door efficiënter te werken. De longafdeling is al verdwenen.
Dit baart zorgen. De inkt van het Capaciteitsplan 2018-2021 voor de FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen is nog niet droog, of de eerste massale ontslaggolf wordt alweer aangekondigd en in de (regionale) pers breed uitgemeten. Dit geeft schoolverlaters niet bepaald het vertrouwen om in de zorg te gaan werken. Leren bestuurders het dan nooit?
Kanttekeningen over kwantiteit en kwaliteit.
De bestuursvoorzitter van het CWZ bagatelliseert in een interview met ‘De Stentor ‘ de 100 fte door dit te relateren aan de 2650 fte. Het lijkt dan te gaan om een bezuiniging van 3,7%. De bestuursvoorzitter creëert óf mist, óf begrijpt zijn eigen zorgorganisatie niet. Gezien de omvang van het CWZ zal de totale groep verpleegkundigen uit ongeveer 1300 personen bestaan. De bezuiniging op de totale groep verpleegkundigen bedraagt dus 11,5%!
Het CWZ profileert zich als een STZ (topklinisch) ziekenhuis. Hoe de efficiëntieslag eruit komt te zien is nog niet duidelijk. De richting echter wel. De longafdeling is immers al opgeheven. Blijkbaar vanuit het idee dat voor deze groep patiënten alleen generalistische kennis voldoende is.
Dit alles baart zorgen en lijkt mij geen recht te doen aan het niveau van zorg dat een STZ-ziekenhuis (topklinisch!) geacht wordt te geven. Ook door verpleegkundigen.

Adriana van den Bogert

11 februari 2019

Beste meneer Schalkwijk,
Ook mij doet dit de tenen krommen. Ik stem in met uw bericht.

Peter Koopman

13 februari 2019

CWZ staat bekend als een van de ziekenhuizen waar naast geneeskunde ook de verpleegkunde centraal staat in het zorgaanbod. Nu lijkt er door dit persbericht alleen op de verpleegkundige formatie 12 % bezuinigd te gaan worden. Nu worden klinische functies ( bedden ) afgebouwd en vindt “ziekenhuisverplaatste zorg” poliklinisch en thuis meer en meer plaats. En positieve en preventieve verpleegkunde krijgt prioriteit. De wijkverpleging groeit ! En “grote broer” Radboud kan alles meer en beter (?). Is deze afbouw van ziekenhuisverpleegkunde de enig zichtbare trend in deze zorgsector en geeft CWZ hiervan de omvang weer? Communicatief en qua HRM lijkt deze RvB niet sterk. Er zal nog veel water door de Waal stromen voordat het vertrouwen van verpleegkundigen in deze regio verpleegkundigen in (interim) ziekenhuisbestuurders zullen geven. Gelukkig zijn er voor hen veel banen, maar het is een buitenproportionele schok die selectief de hard werkende verpleegkundigen treft.

Top