Tech

Helft verpleegkundigen mist tijd om medicatie te delen

De helft van de verpleegkundigen van ziekenhuizen (54 procent) en verpleeghuizen (53 procent) zegt onvoldoende tijd te hebben om medicatie te delen. Dat komt naar voren uit een enquête onder meer dan 500 verpleegkundigen uitgevoerd door de fabrikant van de gelijknamige digitale medicatiehulp MedEye.

Behalve over tijdgebrek klagen meer dan negen van de tien verpleegkundigen er over regelmatig tot vaak gestoord te worden tijdens het medicatiedelen. Verstoringen tijdens het complexe proces van medicatiedelen kan leiden tot het maken van vergissingen. De toediening van een geneesmiddel is namelijk het meest kritische moment in het distributieproces, omdat hierna fouten alleen nog hersteld kunnen worden door een oplettende patiënt. In situaties waarin de patiënt niet in staat is fouten te herkennen, vervalt deze laatste controle. Bijna driekwart van de ziekenhuisverpleegkundigen geeft dan ook aan weleens fouten te maken.

Geen tijd

De bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek van beroepsvereniging V&VN onder ruim 17 duizend verpleegkundigen. Hieruit komt naar voren dat verpleegkundigen als gevolg van werkdruk en personeelstekort “vaker dan voorheen (kleine) fouten maken met name op het gebied van medicatie”. Ook hebben verpleegkundigen blijkens het V&VN-onderzoek “geen tijd of collega’s beschikbaar voor controle van medicatie en of patiënten”.

Menselijke controle

Toedienfouten van medicatie vormen meer dan andere aspecten van medicatieveiligheid een hardnekkig probleem. Medicatiefouten zoals transcriptie- en voorschrijffouten zijn sinds 1 januari 2014 gereduceerd door invoering van verplicht elektronisch voorschrijven. Toedienfouten zijn echter nog niet voldoende onder controle, aldus MedEye. Ondanks de introductie van het VMS thema High Risk, dat gericht is op de menselijke dubbele controle van risicovolle medicatie blijkt uit het onderzoek dat meer dan een kwart van de verpleegkundigen in ziekenhuizen en verpleeghuizen deze controle niet altijd uitvoert.

Stress

Uit het MedEye-onderzoek komt verder naar voren dat meer dan 65 procent van de verpleegkundigen stress ervaren tijdens het medicatiedelen. Het maken van een fout bezorgt verpleegkundigen slapeloze nachten, ook als de fout geen schade voor de patiënt opleverde. Het positieve punt is dat 88 procent van alle verpleegkundigen aangeeft dat medicatiefouten bespreekbaar zijn in de organisatie. Acht van de tien van verpleegkundigen denken dat technologisch hulpmiddelen het medicatieproces veiliger kunnen maken.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Barry

12 februari 2019

Niet zo heel verassend deze uitslag. MedEye heeft nogal belang bij een dergelijke score. Is namelijk een mooie manier om hun producten aan te prijzen...

Jacob Wijnia

13 februari 2019

Wij van WC eend ....

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

13 februari 2019

Delen? Uitdelen zal de redactie bedoelen. Dat zijn twee heel verschillende zaken.

Top