Finance

Kartelwaakhond heft vinger tegen farmaceuten

Kartelwaakhond heft vinger tegen farmaceuten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maant farmaceuten en grondstoffenleveranciers om goedkopere alternatieven voor dure medicijnen niet op oneigenlijke wijze te dwarsbomen. De ACM denkt hierbij aan het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door (ziekenhuis)apotheken en gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Volgens de ACM bieden beide trajecten goede mogelijkheden voor lagere prijzen.

Vanwege het maatschappelijke debat over medicijnprijzen en de druk op de zorgkosten heeft de ACM het onderwerp ‘prijzen van geneesmiddelen’ in 2018 op haar agenda gezet. Als beschermer van consumentenbelangen juicht de ACM een recente ontwikkeling als magistrale bereiding van medicijnen toe. Het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door (ziekenhuis)apotheken biedt volgens de ACM kansen voor lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’. Zo ontstaat namelijk een goedkoper alternatief.

Belemmeringen

De ACM zegt er op te letten dat geneesmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers geen ongerechtvaardigde belemmeringen opwerpen voor magistrale bereiding, bijvoorbeeld door toegang tot grondstoffen te beperken of onredelijke voorwaarden te hanteren. Een andere manier om de prijzen van dure geneesnmiddelen te drukken is volgens de ACM gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Als zorgverzekeraars en ziekenhuizen hun inkoopvolume binnen Nederland en over de grenzen heen  bundelen, kunnen ze lagere prijzen van geneesmiddelen bedingen. Volgens de ACM zijn beide partijen vaak ten onrechte huiverig om samen op te trekken, terwijl dit -mits ze zich aan de spelregels houden- wel is toegestaan.  

Onderzoek

Naast het geven van advies is de ACM ook enkele onderzoeken gestart. Zo doet de ACM naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Stichting Farma ter Verantwoording onderzoek naar de hoge prijzen van het middel CDCA, dat gebruikt wordt bij de behandeling van een zeldzame stofwisselingsziekte. Fabrikant Leadiant vervijfvoudigde vorig jaar de prijs van het middel tot 160.000 euro. Minister Bruins noemde de stap eerder al “maatschappelijk onaanvaardbaar”.

Alternatief

De ACM onderzoekt nu of de fabrikant misbruik maakt van een machtspositie. Daarbij volgt de ACM nauwgezet de ontwikkelingen rondom magistrale bereiding door het Amsterdam UMC. Het academische ziekenhuis kondigde vorig jaar aan zelf een medicijn te gaan bereiden, maar werd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) teruggefloten. "Het al dan niet slagen van de magistrale bereiding is relevant omdat er daarmee mogelijk een alternatief ontstaat voor patiënten”, stelt de ACM. Behalve onderzoek naar CDCA verricht de ACM ook een sectoronderzoek naar reumamiddelen.

Geen oplossing

Met haar opstelling stelt de ACM zich lijnrecht tegenover de farmaceutische belangenvereniging Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Die vindt magistrale bereiding geen oplossing voor een discussie over de prijs van een geregistreerd medicijn. Geneesmiddelen die door apothekers zijn bereid, zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden voor enkele patiënten toegestaan.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wilbert Bannenberg

19 februari 2019

de prijsverhoging van Leadiant was niet 5x maar 500x! Van 28 cent naar 140 euro per CDCA capsule. De verwarring onstaat mogelijk doordat de kosten van magistrale bereiding bij AUMC ongeveer 6x minder duur waren. Dat kan echter goedkoper!

Top