Finance

Ziekenhuizen lopen te hoop voor nieuwe subsidieregeling

Onder ziekenhuizen is grote belangstelling voor de nieuwe subsidieregeling 'Veelbelovende zorg’. Een VWS-informatiebijeenkomst in Utrecht op 19 februari was wegens grote belangstelling in no time volgeboekt. Voor de regeling, die op 1 februari in werking is getreden, is 91 miljoen euro beschikbaar.

De doelstelling van de regeling ‘Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt’ is om innovaties die nog niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk, op een veilige wijze en sneller dan voorheen te kunnen aanbieden aan patiënten. Tevens is de regeling van belang om innoverende partijen zoals algemene ziekenhuizen beter te ondersteunen bij de laatste ontwikkelstap richting de basisverzekering. Voor de regeling is een fonds beschikbaar van ruim 69 miljoen euro per jaar, aangevuld met nog eens 22 miljoen euro voor geneesmiddelen.

Aantrekkelijker

De subsidieregeling vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. De belangenvereniging van topklinische ziekenhuizen STZ is blij met de aanpassing, die mede op aangeven van het netwerk wetenschap van de STZ tot stand is gekomen. De nieuwe regeling is volgens de STZ in vergelijking met het oude instrument simpeler, sneller en aantrekkelijker. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie wordt verkort én de juridische last wordt verkleind, aldus de STZ, waardoor het innovatiepotentieel beter benut kan worden.

Bedrijven

Binnen de nieuwe regeling worden ook bedrijven nadrukkelijk aangemoedigd om samen met een zorgaanbieder om zich aan te melden. Samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven zorgt ervoor dat aanwezige kennis en expertise optimaal ingezet wordt en een goed onderzoeksvoorstel wordt geschreven, stelt het ministerie van VWS. Wel kan de aanvraag vanuit verschillende partijen uitsluitend door een zorgaanbieder, zoals een ziekenhuis, ingediend worden. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top