Finance

GHZ treedt toe tot 'Zinnige Zorg-netwerk'

Het Groene Hart Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben een meerjarencontract gesloten voor de komende vier jaar. Dit meerjarenakkoord biedt het ziekenhuis ruimte om het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder vorm te geven. Voor VGZ betekent dit het twaalfde ziekenhuis dat toetreedt tot het ‘Zinnige Zorg-netwerk.

“Dat er nu een vierjarencontract ligt, geeft ons, naast de financiële rust, ook de tijd om met onze partners de zorg in de regio verder te innoveren”, zegt GHZ-bestuurder Marlies Telgenkamp. “Uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat voor patiënten in onze regio een breed, kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig zorgaanbod beschikbaar is, nu en in de toekomst!”.

Actievere rol

“We zijn blij met de nieuwe samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis”, reageert Ab Klink, lid raad van bestuur VGZ. “Dit ziekenhuis heeft een belangrijke patiëntgerichte functie, gericht op samenwerking met onder meer huisartsen en thuiszorg. De patiënt zal een actievere rol krijgen in zijn of haar behandeling. Met elkaar gaan we kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren”.

VGZ is ervan overtuigd dat een andere organisatie de zorg voor de patiënt beter maakt en de kosten verlaagt. Met ‘De juiste zorg op de juiste plek’ wordt samen met partners in de regio én de patiënten gekeken hoe zij gezamenlijk de zorg anders kunnen organiseren. IJkpunten daarbij zijn de behoefte van de patiënt en zorg zo dicht mogelijk bij huis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top