ACTUEEL

Nieuwe stichting wil kwaliteit langdurige zorg verbeteren

V&VN, NVAVG en Verenso hebben de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht. Doel van de stichting is om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. SKILZ gaat van start met subsidie van het ministerie van VWS.

De activiteiten van SKILZ vloeien voort uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De stichting gaat zich onder meer bezighouden met de ontwikkeling van multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden voor de professionals die zorg en ondersteuning leveren. Interdisciplinaire samenwerking is daarbij een belangrijk uitgangspunt, aldus de initiatiefnemers. "We willen immers van elkaar leren, óók op het gebied van kwaliteitsbeleid. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en andere betrokkenen die een rol hebben bij het verbeteren en borgen van kwaliteit."

Het bestuur van SKILZ bestaat uit Bas Castelein van de NVAVG, Sonja Kersten van de V&VN en Nienke Nieuwenhuizen van Verenso. Het bestuur van SKILZ wordt nog uitgebreid met iemand die het patiëntenperspectief vertegenwoordigt. De planning is dat in 2019 een klein resultaatgericht bureau is opgericht, een multidisciplinaire richtlijnagenda is geformuleerd en gestart is met de uitwerking van een aantal kwaliteitstandaarden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top