ACTUEEL

Gemeenten en aanbieders niet gerust op uitbreiding Wlz-grondslag

Gemeenten blijven bezorgd over de gevolgen van het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis van VWS om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De aanbieders van gehandicaptenzorg betreuren het op hun beurt dat jongeren en kinderen buiten de boot vallen.

Onder het wetsvoorstel van Blokhuis, dat deze week naar de Tweede Kamer is gegaan, krijgen ongeveer 11.000 mensen met psychische klachten die nu onder de Wmo of de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen toegang tot de Wlz. Daarmee wordt het voor deze kwetsbare groep gemakkelijker om toegang te krijgen tot intensieve langdurige zorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt al geruime tijd voor de onvoorspelbare financiële effecten. De Wmo-uitstroom gaat mogelijk gepaard met een budgetverlaging van 495 miljoen euro voor gemeenten. Volgens de VNG is deze schatting te hoog en daarmee een uitnodiging om onnodig veel inwoners voor te dragen, die juist gebaat zijn maatschappelijke participatie en herstel, zoals de Wmo beoogt.

Ook is nog niet duidelijk hoe een eventuele budgetverlaging wordt verdeeld. Met een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang in het verschiet, zijn de budgeteffecten voor gemeenten onvoorspelbaar.

Integraal kijken

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is om andere reden teleurgesteld. Over de verruiming van de toegang tot de Wlz is de VGN positief, maar de VGN betreurt het dat kinderen en jongeren met een psychische stoornis zijn uitgesloten van de nieuwe grondslag. “Hiermee is het nog steeds niet mogelijk om integraal naar kinderen en jongeren te kijken”, stelt de VGN. “Bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer gaan we hier aandacht voor vragen.”

Onlangs luidde de VGN de noodklok over de toestroom van cliënten met een dubbele c.q. driedubbele diagnose. Hieronder veel jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Ook zij zouden baat hebben bij een ruimere toegang tot de Wlz, maar dreigen buiten de boot te vallen.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top