ACTUEEL

Arbiter sociaal domein schept vertrouwen en transparantie

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie wil een laagdrempelige arbiter en bemiddelaar zijn bij het beslechten van geschillen tussen gemeenten dan wel tussen gemeenten en zorgaanbieders.

In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein zijn regelmatig geschillen ontstaan tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. In het eerste geval gaat het veelal om de vraag welke gemeente op grond van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor bepaalde jeugdigen. Bij gemeentes en aanbieders draait het vaak om geschillen in de inkooprelatie.

Vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt. De geschillencommissie wil hier een einde aan maken. Ze ziet als doel om het opdrachtgever- opdracht-nemerschap te versterken, het lerend vermogen te vergroten, vertrouwen te herstellen en transparantie te creëren.             

Actieprogramma

Bij de vaststelling van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd in april 2018 is tussen Rijk, gemeenten, branches en cliëntenorganisaties afgesproken dat er een geschillencommissie komt. Deze geschillencommissie is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ, te weten: GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland).

Binnen de geschillencommissie is zowel het perspectief van de aanbieder als de gemeente aanwezig. De voorzitter is evenwel onafhankelijk en heeft geen dienstverband bij één van beide partijen. De leden zijn voorzitter Karen Hauber, plaatsvervangend voorzitter Kees Jongmans, Mariëlle Melssen-Kruijthof, Patty Wijnen-Lunenburg en Fokko Witteveen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

5 maart 2019

En, welke rol hebben patiënten en cliënten organisaties in deze geschillencommissie!? ...

Top