ACTUEEL

Nieuwe bestuurder moet Archipel Thuis financieel gezond maken

Femke de Jong is op 1 januari van start gegaan als directeur- bestuurder van Archipel Thuis. Zij neemt deze rol over van Gerard Marinus die als interim bestuurder het afgelopen jaar de leiding heeft gehad over de thuiszorgorganisatie. De Jong gaat aan de slag om het Eindhovense bedrijf financieel gezond te krijgen, zo laat Archipel Thuis weten.

De Jong is sinds 2001 werkzaam binnen Archipel. Ze is gestart als verpleegkundige en heeft daarna nog diverse opleidingen gevolgd waarmee zij in 2010 de functie van sr. Manager bekleedde. De laatste jaren als programmaleider Eigen Regie, waarbij zij o.a. verantwoordelijk was voor het project; Persoons Volgend Budget.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Coen Snepvangers

28 februari 2019

DROMEN ZIJN GEEN BEDROG

Nee, ik kan niet zeggen dat ik van de leg was toen ik hoorde van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.

Zolang het bestaat is het al een aaneenschakeling van ellende en moest het meerdere malen gered worden. De zorgjihadisten, welke decennia lang vrijelijk hun onkunde hebben mogen presenteren, hebben inmiddels weer een andere baan. Zij wel, in een andere zorginstelling om daar opnieuw als een meeuw krijsend binnen te vliegen, de boel onder te flutueren om daarna met een goed gevulde portemonnee naar de volgende zorginstelling te vertrekken. In hun kielzog een legioen van vrinden, adviseurs, beleidsmakers en juristen, die allemaal een hap uit de onuitputtelijke geldruif genaamd “zorg” een graantje mee pikken.

Sorry, ik dwaalde even af.

Toch sloeg het nieuws als een bom in, want niemand had het zien aankomen. Zalig zijn de onwetenden.

Pas nu durf ik er over te praten. Ik had een droom. In die droom verscheen aan mij een vrouw in een wit gewaad die mij op de hoogte stelde van het naderende einde van de MC Groep. Er zou alleen nog palliatieve zorg worden verleend teneinde de dood nog enigszins te verlichten om in een stralend wit licht langzaam naar “gene” zijde te glijden, voorgoed de duisternis in. Fade in, fade out en bij fade out hoorde ik haar, nog slaapdronken, een schaterende lach produceren en zag haar vertrekken op een bezem uit de 7 serie.

Enkele dagen later werd het faillissement uitgesproken en iedereen waste de handen in onschuld. “En laver les mains en toute innocence” zoals de Fransen dat zo mooi kunnen zeggen.

De minister wist van niets en de zorgverzekeraar(s) kon(den) niet anders meer. Het was niet langer verantwoord om de bodemloze geldput, genaamd “IJsselmeerziekenhuizen” te blijven spekken uit collectieve middelen en nee er was geen overleg geweest met derden. We schrijven dan 25 oktober 2018. De bewindvoerders Alice van der Schee en Frank Nowee van het prestigieuze advocatenkantoor van Benthem& Keulen zijn door de rechtbank benoemd tot curatoren.

Naarmate de dagen aaneen rijgen en de maatschappelijke onrust toeneemt, wordt steeds duidelijker dat er toch wel enig vooroverleg is geweest tussen de minister, de grootse zorgverzekeraar van Nederland en de banken. Medio juni is men al op de hoogte gesteld van de penibele financiële situatie en is gesproken met de omliggende ziekenhuizen over een eventuele opvang van patiënten wanneer de stekker eruit zou worden getrokken. Binnen enkele dagen na de faillissementsuitspraak komt het ziekenhuis St. Jansdal al met een plan om in afgeslankte vorm alsnog de zorg in de Lelystad te borgen. Alle personeel en medisch specialisten zouden één op één overgaan en de minister zou hiervoor extra geld uittrekken. Pinokkio bestaat dus echt!

Op dinsdag 26 februari 2019 vernam ik dat twee medisch specialisten onder dwang en op last van curator Alice van der Schee het ziekenhuis zijn uitgezet. Op woensdag 27 februari wordt een verpleegkundige, door dezelfde curator, zwaar onder druk gezet en gaat er een advocaat mee naar het huis van de betreffende verpleegkundige om in haar privé computer te speuren naar eventuele bestanden die wellicht daar niet op mogen staan. Gelukkig wordt de advocaat door de nieuwe werkgever van mevrouw gesommeerd deze actie te staken, wat dan ook gebeurd.

Diezelfde avond ontvang ik het tweede openbare faillissementsverslag van de curator en lees op pagina 32 dat ze inmiddels voor haar werkzaamheden van vier maanden € 714.999.22,00 heeft gedeclareerd.

Ik hoor een zucht. Het is de burger die betaald aan het zorgkalifaat.

Ik hoor een bekende schaterlach en zie een bezem uit de 7 serie.

Coen Snepvangers

Coen Snepvangers

28 februari 2019

Onderstaand bericht hoort hier natuurlijk niet thuis maar bij het artikel "Curator zet specialisten ziekenhuis Lelystad op de keien".
Excuses voor deze verwarring.

Coen Snepvangers

Top