HRM

Curator zet specialisten ziekenhuis Lelystad op de keien

Curator zet specialisten ziekenhuis Lelystad op de keien

Curator Alice van der Schee heeft verschillende medisch specialisten vlak voor de overdracht aan nieuwe eigenaar St Jansdal per direct de toegang tot het ziekenhuis in Lelystad ontzegd. Dat stellen de betrokken artsen. Als gevolg van de ongebruikelijke maatregel zijn tientallen afspraken afgezegd. Ook zou de curator weigeren patiëntgegevens door te spelen aan artsen die met hun patiënten naar elders verkassen.

"Ik zit 34 jaar in de zorg en heb bij Artsen zonder Grenzen het nodige meegemaakt, maar dat ik midden in de behandeling van een patiënt door een zes man sterke delegatie, waaronder twee bewakers, als een crimineel wordt gesommeerd om het ziekenhuis te verlaten, is me nog nooit overkomen", zegt kaakchirurg Pieter Steinmetz. Hij spreekt van een intimiderende gang van zaken, die neigt naar obstructie van zorg. Na afronding van de behandeling werd hij naar eigen zeggen beschuldigd van het stelen dan wel lekken van patiëntgegevens.

'Ronselen'

Reumatoloog Paul Baudoin kreeg een soortgelijke beschuldiging te horen:  "Ik zou patiënten ronselen voor een nieuwe aanbieder van reumazorg." In een poging die beschuldiging te staven werd één van de reumaverpleegkundigen tot buiten de muren van het ziekenhuis achtervolgd, vertelt bestuursvoorzitter Josien Veris van de nieuwe aanbieder in kwestie, Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN). Namens de curator wilde de betreffende jurist toegang verkrijgen tot de privé thuiscomputer van de verpleegkundige om vast te stellen of er sprake was geweest van het doorsluizen van patiëntengegevens. De verpleegkundige wist de jurist pas te stuiten nadat ze vanuit de auto via haar nieuwe werkgever telefonisch juridische ondersteuning had ingeschakeld.

Drogreden

Tegenover patiënten heeft het ziekenhuis laten weten dat afspraken moesten komen te vervallen wegens privéomstandigheden en technische problemen. "Ik zou er om kunnen lachen, maar het is niet leuk voor mijn patiënten", reageert Baudoin. "Zij krijgen nu een drogreden te horen waarom ik er niet ben."

Zelfstandige koers

Curator Van der Schee heeft tot op heden niet gereageerd op vragen van Skipr. Naar de motieven voor haar optreden is het dan ook gissen, zeker gezien het feit dat de contracten van betrokken artsen sowieso op 1 maart afliepen. Vanaf deze datum  is het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk eigenaar van het eind vorig jaar failliet verklaarde MC Zuiderzee. Wat in ieder geval opvalt aan het verhaal van de betrokken artsen is dat zij onder de nieuwe eigenaar niet verder werken in het ziekenhuis in Lelystad, maar gekozen hebben voor een zelfstandige koers. Baudoin gaat op 1 maart aan de slag voor het aan RZWN verbonden Reumazorg Flevoland. Steinmetz zet zijn afdeling kaakchirurgie voort in een zelfstandige kliniek in Lelystad, waar ook enkele plastisch chirurgen, dermatologen en een tandartsengroep zorg gaan aanbieden.

Patiënt beslist

Volgens Baudoin en Steinmetz hebben patiënten en verwijzers massaal aangegeven hen te willen volgen. Daarbij gaat het om aanzienlijke aantallen; bij de afdeling reumatologie van het voormalig MC Zuiderzee waren zo’n 2.500 patiënten onder behandeling. Daarmee dreigt omzet weg te lekken die de curator ongetwijfeld graag voor het St. Jansdal als nieuwe eigenaar had willen behouden. "De curator heeft de loyaliteit van patiënten verkocht aan het St Jansdal, maar dat kan ze helemaal niet doen, want de patiënt beslist zelf waar hij of zij heen gaat", stelt Veris.

Rechtszaak

Mocht het ziekenhuis in Lelystad proberen patiënten te behouden, door de overdracht van patiëntgegevens te traineren, dan is Veris bereid om naar de rechter te stappen. Ze wijst in dit verband op een eerdere zaak die RZWN in 2015 voerde tegen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). De rechter oordeelde toen dat het niet-doorspelen van patiëntgegevens strijdig is met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Erik Kersten

28 februari 2019

Zeker hier geldt; je moet het verhaal van beide kanten horen!! het zal mij niet verbazen als er aan deze individuen ook het e.e.a. aan laakbaar handelen toe te rekenen is.

Jaap van den Heuvel

28 februari 2019

Ook hier, net als bij het Slotervaart, ben ik benieuwd wat er gebeurt met de goodwill die betaald moet worden voor de zorg die overgaat naar andere zorgverleners. Daar zit nu klaarblijkelijk een strakke regie op, maar van de opbrengsten van die goodwill (zowel voor de ziekenhuisomzet als het honorarium) kunnen de gedupeerden, schuldeisers en personeel, hopelijk wel schadeloos gesteld worden.

Igor Tulevski

28 februari 2019

Weer schandalig gedrag van deze curatoren. Dit slaat echt nergens meer op! Voor 600 EUR per uur en 0 verstand van zorg bepalen zij dat afspraken met patiënten niet door mogen gaan? Wild West, het gedrag van een Sheriff en we laten het zomaar gebeuren....

Erik Kersten

28 februari 2019

Die goodwill moet door de overnemende partij, hetzij een ziekenhuis maar zeer beslist óók door een eventuele instelling met een winstoogmerk betaald worden!! Quid pro Quo !

Richard Jansen

28 februari 2019

@Erik Letztens
Er zijn voor medisch specialistische zorg geen instellingen met winstoogmerk. Is onmogelijk. Huisartsen en apothekers mogen trouwens wel winst maken.

Coen Snepvangers

28 februari 2019

DROMEN ZIJN GEEN BEDROG

Nee, ik kan niet zeggen dat ik van de leg was toen ik hoorde van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.

Zolang het bestaat is het al een aaneenschakeling van ellende en moest het meerdere malen gered worden. De zorgjihadisten, welke decennia lang vrijelijk hun onkunde hebben mogen presenteren, hebben inmiddels weer een andere baan. Zij wel, in een andere zorginstelling om daar opnieuw als een meeuw krijsend binnen te vliegen, de boel onder te flutueren om daarna met een goed gevulde portemonnee naar de volgende zorginstelling te vertrekken. In hun kielzog een legioen van vrinden, adviseurs, beleidsmakers en juristen, die allemaal een hap uit de onuitputtelijke geldruif genaamd “zorg” een graantje mee pikken.

Sorry, ik dwaalde even af.

Toch sloeg het nieuws als een bom in, want niemand had het zien aankomen. Zalig zijn de onwetenden.

Pas nu durf ik er over te praten. Ik had een droom. In die droom verscheen aan mij een vrouw in een wit gewaad die mij op de hoogte stelde van het naderende einde van de MC Groep. Er zou alleen nog palliatieve zorg worden verleend teneinde de dood nog enigszins te verlichten om in een stralend wit licht langzaam naar “gene” zijde te glijden, voorgoed de duisternis in. Fade in, fade out en bij fade out hoorde ik haar, nog slaapdronken, een schaterende lach produceren en zag haar vertrekken op een bezem uit de 7 serie.

Enkele dagen later werd het faillissement uitgesproken en iedereen waste de handen in onschuld. “En laver les mains en toute innocence” zoals de Fransen dat zo mooi kunnen zeggen.

De minister wist van niets en de zorgverzekeraar(s) kon(den) niet anders meer. Het was niet langer verantwoord om de bodemloze geldput, genaamd “IJsselmeerziekenhuizen” te blijven spekken uit collectieve middelen en nee er was geen overleg geweest met derden.

We schrijven dan 25 oktober 2018. De bewindvoerders Alice van der Schee en Frank Nowee van het prestigieuze advocatenkantoor van Benthem& Keulen zijn door de rechtbank benoemd tot curatoren.

Naarmate de dagen aaneen rijgen en de maatschappelijke onrust toeneemt, wordt steeds duidelijker dat er toch wel enig vooroverleg is geweest tussen de minister, de grootse zorgverzekeraar van Nederland en de banken. Medio juni is men al op de hoogte gesteld van de penibele financiële situatie en is gesproken met de omliggende ziekenhuizen over een eventuele opvang van patiënten wanneer de stekker eruit zou worden getrokken. Binnen enkele dagen na de faillissementsuitspraak komt het ziekenhuis St. Jansdal al met een plan om in afgeslankte vorm alsnog de zorg in de Lelystad te borgen. Alle personeel en medisch specialisten zouden één op één overgaan en de minister zou hiervoor extra geld uittrekken. Pinokkio bestaat dus echt!

Op dinsdag 26 februari 2019 vernam ik dat twee medisch specialisten onder dwang en op last van curator Alice van der Schee het ziekenhuis zijn uitgezet. Op woensdag 27 februari wordt een verpleegkundige, door dezelfde curator, zwaar onder druk gezet en gaat er een advocaat mee naar het huis van de betreffende verpleegkundige om in haar privé computer te speuren naar eventuele bestanden die wellicht daar niet op mogen staan. Gelukkig wordt de advocaat door de nieuwe werkgever van mevrouw gesommeerd deze actie te staken, wat dan ook gebeurd.
Diezelfde avond ontvang ik het tweede openbare faillissementsverslag van de curator en lees op pagina 32 dat ze inmiddels voor haar werkzaamheden van vier maanden € 714.999.22,00 heeft gedeclareerd.

Ik hoor een zucht. Het is de burger die betaald aan het zorgkalifaat.

Ik hoor een bekende schaterlach en zie een bezem uit de 7 serie.

Coen Snepvanger

Top