HRM

Geneeskundefaculteit start campagne tegen ongepast gedrag

De geneeskundefaculteit in Amsterdam start een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag. Met de campagne wil de faculteit ook een einde maken aan het zwijgen over ongepast gedrag. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle geneeskundestudenten hiermee te maken hebben gehad, hetzij als mikpunt, hetzij als toeschouwer, maar er moeite mee hebben erover te praten.

De campagne is gericht op alle vormen van ongepast, grensoverschrijdend gedrag, licht onderwijsdirecteur Christa Boer toe in Medisch Contact. Het kan gaan om grapjes over patiënten en pesten, maar ook om intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen geneeskundestudenten onderling of door opleiders.

Boer: "Uit een analyse die we hebben gedaan onder studenten en ook uit onze eigen observaties, blijkt dat het kleineren van studenten door de staf het meest voorkomt. En intimidatie en pesten onder studenten. We zien ook dat studenten het moeilijk vinden om daar iets van te zeggen en elkaar daarin te ondersteunen. Maar ook docenten en andere begeleiders hebben moeite om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken."

Boer stelt vast dat de geneeskundestudenten tijdens de opleiding nauwelijks worden voorbereid op grensoverschrijdende situaties, terwijl dit juist tijdens de coschappen een vaker voorkomend probleem is. Boer: "We willen empowermenttrainingen gaan inzetten voor coassistenten, zodat zij zulk gedrag beter durven te bespreken. Het is helaas lastig om vanuit de opleiding gedrag te veranderen van artsen, begeleiders en supervisoren in de ziekenhuizen waar de coschappen worden gedaan."

De campagne, die meerdere jaren moet gaan draaien, begint in maart met posters en een actie op social media om de bewustwording van geneeskundestudenten en docenten te vergroten, aldus Medisch Contact.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top