Finance

Gevecht om patiënt Flevoland barst los

Gevecht om patiënt Flevoland barst los

Met de officiële opening van St Jansdal Lelystad op 1 maart is het gevecht om de patiënt in de Flevopolder losgebarsten. In een brief aan reumapatiënten beschuldigt curator Alice van der Schee voormalige werknemers van de afdeling reumatologie een ‘data-lek’ te hebben gecreëerd om zo illegaal patiënten te werven. Volgens de betrokken reumazorgverleners worden ze ten onrechte gecriminaliseerd. Bovendien worden patiënten die van hun medische keuzevrijheid gebruik willen maken geïntimideerd.

Volgens de curatoren hebben de reumazorgverleners, die de voormalige IJsselmeerziekenhuizen hebben verruild voor RZWN-dochter Reumazorg Flevoland, persoonsgegevens aangewend om patiënten te benaderen met de vraag hun behandeling buiten het ziekenhuis voor te zetten. Dit moet –zo laten de curatoren de aangeschreven patiënten weten- worden aangemerkt als oneigenlijk gegevensgebruik zonder toestemming van het ziekenhuis. Eenzelfde beschuldiging uiten de curatoren in een separate brief aan patiënten van de afdeling kaakchirurgie. Ook de kaakchirurgen hebben er voor gekozen om hun praktijk zelfstandig voort te zetten.  

In het geval van de reumazorgverleners voegen de curatoren daar de aantijging aan toe dat patiëntgegevens naar een privé-emailadres gestuurd zijn. Van der Schee heeft van dit “datalek” melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Daarnaast dringt ze er bij reumapatiënten op aan zich te melden wanneer ze zijn of worden benaderd door Reumazorg ZWN/ Flevoland “zodat wij hiertegen kunnen optreden”. De brief volgt op eerdere maatregelen tegen de betrokken medisch specialisten, die eerder deze week door Van der Schee werden gesommeerd om het ziekenhuis per direct te verlaten.  

Vrije artsenkeuze

RZWN-bestuursvoorzitter directeur Josien Veris is verbijsterd over het optreden van de curator. “Ze wekt met haar brief de indruk dat patiënten die hun behandeling bij RZWN willen voortzetten iets illegaals doen”, aldus Veris, terwijl het in haar ogen de curator is die de vrije artsenkeuze met voeten treedt . “Van der Schee heeft een ziekenhuis verkocht zonder rekening te houden met het feit dat patiënten géén eigendom zijn van een ziekenhuis, maar met de eigen voeten kiezen naar welke arts zij gaan.”

De suggestie dat RZWN over patiëntgegevens zou beschikken die vanuit het ziekenhuis naar een privé emailadres zouden zijn gestuurd noemt Veris “te gek voor woorden”. “Alle gegevens die wij op dit moment in ons bezit hebben komen van de patiënt zelf af wanneer zij hebben aangegeven hun behandeling te willen voortzetten bij hun eigen reumatoloog die sinds 1 maart voor RZWN aan de slag is.”

Overstap

Een overstap naar de nieuwe Flevolandse locatie van Reumazorg Zuidwest Nederland (RZWN), die op 1 maart is geopend, kan voor patiënten aantrekkelijk zijn, omdat ze daarmee hun behandelrelatie met reumatoloog Paul Baudoin voortzetten. Baudoin was de afgelopen tweeëntwintig jaar in de IJsselmeerziekenhuizen werkzaam. Volgens de reumatoloog is er niets geheimzinnigs of  onoorbaars aan zijn handelwijze: “Als patiënten willen overstappen vraag ik ze netjes een AVG-verklaring te ondertekenen, zodat hun gegevens mee kunnen verhuizen.” Over zijn keuze voor RZWN kan hij kort zijn: “RZWN is een toonaangevende gespecialiseerde aanbieder waar de reumatoloog in de lead is.”

Het stoort het Veris dat de curator in haar brief ten onrechte twijfel zaait over de vergoeding van behandelingen. “We hebben met alle verzekeraars een contract, behalve met Zilveren Kruis. Maar het blijft verzekerde zorg. Als Zilveren Kruis ons niet contracteert, dan vragen we het passantentarief en krijgen we afhankelijk van de vraag of een verzekerde een restitutie- of naturapolis heeft 75 procent of het volle pond.”

Toegang

Als er sprake is van juridisch twijfelachtig optreden, dan geldt dat volgens Veris niet RZWN, maar de curator. Volgens Veris houdt de curator patiëntinformatie vast waar een behandelend arts op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) toegang toe moet kunnen hebben. Via de eigen advocaat dringt RZWN er bij de curator in casu het St Jansdal op aan de benodigde patiëntendossiers over te dragen. Curator Van der Schee heeft niet gereageerd op vragen van Skipr.

Vertrouwen winnen

In reactie op de verwikkelingen zegt St Jansdal-bestuursvoorzitter Relinde Weil niet te willen tornen aan de medische keuzevrijheid. “In Nederland kiezen patiënten zelf voor een arts of ziekenhuis”, aldus Weil. “Wij hopen dat we het vertrouwen van de inwoners van midden Flevoland gaan krijgen en dat patiënten zullen kiezen voor het brede zorgaanbod en de persoonlijke benadering van ons ziekenhuis. We gaan ervan uit dat de patiënten die het ziekenhuis in Lelystad in de afgelopen jaren de rug hebben toegekeerd weer terug zullen keren naar het ziekenhuis.”

Kiezen

Ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis huldigt als grootste zorgverzekeraar in regio het principe van vrije artsenkeuze. “De patiënt kiest zelf waar hij of zij behandeld wil worden”, stelt woordvoeder Christine Rompa. “Dit was al zo en dit blijft zo.” Maar, zo benadrukt ze, “het is belangrijk voor Lelystad dat de burger en de patiënt ook daadwerkelijk blijft kiezen voor het St Jansdal, zodat het ziekenhuis een zo’n breed mogelijk palet aan specialismen kunnen blijven aanbieden in Lelystad. Dat is ook waar stakeholders als de gemeente, Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad, huisartsen, VVT-aanbieders en zorgverzekeraars, zich voor hebben uitgesproken.”

 

 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

3 maart 2019

Opmerkelijk dat zilveren kruis mensen een verkapt advies geeft om voor het traditionele ziekenhuis te kiezen, met daarbij een dubieus beroep op "liefde voor de stad" c.q. het dreigement dat als mensen voor een ZBC kiezen het ziekenhuis verdwijnt. Zou ze financiële belangen bij het succes hebben? Immers, als verzekeraar zou het niet mogen uitmaken of een afdeling binnen of buiten een ziekenhuis zit. De kosten per verzekerde veranderen niet wezenlijk. Misschien is het goed als hier de afspraken met het ziekenhuis gewoon op tafel komen te liggen. Transparantie bij (semi) publiek geld is toch geen vreemde vraag?

Jaap van den Heuvel

4 maart 2019

De kosten per verzekerde kunnen wel degelijk veranderen. Dat hangt af van de prijzen, die nog steeds voor alle ziekenhuizen geheim zijn. Verder begint het gekluns van de curatoren rond het thema; "van wie zijn nu eigenlijk de patiënten", wel lachwekkend te worden. Vandaag verwelkomden wij weer een nieuwe medewerker uit het Slotervaart. Eind goed al goed.

Top