ACTUEEL

Ook ActiZ wil wijkzorg anders organiseren en bekostigen

Branchevereniging ActiZ staat achter het recente pleidooi van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om de wijkverpleging anders te organiseren en te bekostigen om de zorg voor ouderen en chronisch zieken toegankelijk en betaalbaar te houden. Actiz pleit onder meer voor gebundelde bekostiging en meer samenwerking tussen overheden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De Jonge opperde vorige week in het AD om de zorg regionaler te organiseren, ten koste van keuzevrijheid en marktwerking. Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen, aldus de bewindsman. "De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol."

Ook ActiZ vindt dat er nagedacht moet worden over nieuwe vormen van bekostiging en organisatie van de wijkverpleging. Dit is nodig vanwege de verwachte stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken, terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Het is volgens ActiZ "cruciaal" dat er door veel verschillende partijen, zoals overheden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, goed wordt samengewerkt om oplossingen te bedenken en uit te voeren. "De krapte op de arbeidsmarkt en de toename van de vraag naar zorg, betekent dat we de krachten en financiële middelen moeten bundelen. Op dit moment wordt dat soms nog bemoeilijkt door wet- en regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van mededingingsrecht."

Het anders organiseren en bekostigen van de wijkzorg hoeft volgens ActiZ echter niet het einde van marktwerking in de zorg te betekenen. "De marktwerking heeft immers ook goede dingen gebracht in de zorg zoals keuzevrijheid en innovatie in de zorg", aldus de brancheorganisatie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

5 maart 2019

Maar óók bemoeilijkt door decentralisatie dwang, gemeentelijke beleidsvrijheid en onvoldoende toezicht en invloed van 'zorg-consumenten' (o.a. bij zorgverzekeraars!) ...

Top