Finance

Alliade-topman stapt op na aangifte inspectie

Alliade-topman stapt op na aangifte inspectie

Bestuursvoorzitter Erik Kuik van Zorggroep Alliade treedt op verzoek van de raad van toezicht terug. Alliade is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder verscherpt toezicht gesteld en de inspectie heeft tegen de zorgorganisatie aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. De raad van toezicht laat in een reactie weten reeds te werken aan een verbetering van de bedrijfsvoering om weer aan de eisen van de inspectie te voldoen. Het terugtreden van Kuik hoort daarbij.

Alliade is per 16 januari voor zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. De zorggroep laat weten dat na een eerste onderzoek van de inspectie de organisatiestructuur is aangepast. Inmiddels zit er een vernieuwde raad van toezicht. "De raad van toezicht wil deze fase gebruiken als opmaat naar een nieuwe periode. Daarbij hoort ook een nieuwe bestuursvoorzitter’’, zegt Leendert Klaassen, voorzitter van de raad. "Wij zijn Erik Kuik veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor Alliade. Zeker in de afgelopen jaren met steeds wisselende wet- en regelgeving en decentralisatie van zorgtaken. In die turbulente tijd heeft Erik Kuik er mede voor zorg gedragen dat Alliade financieel gezond is en kwalitatief goede zorg kon blijven leveren. Dat concludeert ook de inspectie.’’

Overnames

De inspectie heeft een drietal omvangrijke transacties tussen Zorgroep Alliade en de Freya-groep onderzocht. Over deze drie transacties concludeert de IGJ dat er onvoldoende interne en externe waarborgen waren binnen de organisatie om materiële beïnvloeding te voorkomen. De raad van toezicht stond te veel op afstand, stelde zich onvoldoende kritisch op en werd in bepaalde gevallen niet, te laat of onvolledig geïnformeerd. De Inspectie heeft twee facturen gevonden die valselijk zijn opgemaakt. De Inspectie heeft hiervoor aangifte gedaan bij het OM.

Alliade laat weten dat het ging om transacties rondom de overnames van Zorgkompas en de zorgsupermarkten van Support & Co. Klaassen: "Alliade deed de twee overnames destijds om te anticiperen op de uitdagingen die ontstonden nadat de Rijksoverheid besloot tot forse bezuinigingen in de zorg en om zorgtaken over te hevelen naar de gemeenten. Alliade koos er bewust voor om geldstromen te scheiden en Wmo-middelen niet te mengen met geld voor de langdurige zorg. Bij alle besluiten is steeds het belang van de cliënten voorop gezet."

Zorggeld

Hoewel Alliade het rapport van de inspectie en het besluit tot verscherpt toezicht accepteert is er ook kritiek op de conclusie van de inspectie. Klaassen: "De overnames van Zorgkompas en Support en Co zijn volledig betaald uit vrij vermogen en niet met geld dat voor de zorg bestemd was. De investeringen zijn bovendien ruimschoots terugverdiend en weer geïnvesteerd in zorg. Als blijkt dat in het overnameproces fouten zijn gemaakt, dan willen we die natuurlijk graag herstellen en zorgen dat die fouten in de toekomst niet nog eens gemaakt kunnen worden."

Alliade laat het plan van aanpak door een externe deskundige toetsen om te kijken in hoeverre de huidige werkwijze inmiddels op orde is en waar eventueel nog verbeteringen nodig zijn.

Lees ook het interview met Leendert Klaassen, voorzitter RvT Alliade: 'Alliade was geen dekmantel voor commercie' 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

E.B.Jilsink

7 maart 2019

Interne controle heeft enorm gefaald. Degenen die bij aanvankelijk bij Talant en later bij Alliade verantwoordelijk waren voor controle op uitgaven en integer bestuur hebben gefaald. Mogelijke fraude, belangen verstrengeling en administratief mismanagement, omgeven door een sfeer van “ ons kent ons” en we kunnen doen wat we willen...

Top