Tech

ActiZ: overheid moet gelijk speelveld creëren voor digitalisering zorg

ActiZ: overheid moet gelijk speelveld creëren voor digitalisering zorg

Om de uitdagingen in de zorgsector het hoofd te kunnen bieden, moet de sector een digitale versnelling doormaken. Daartoe moeten onder meer standaarden voor de uitwisseling van gegevens worden afgedwongen. Dat stellen VNO-NCW en MKB Nederland in een manifest dat zij donderdagochtend aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) hebben gepresenteerd.

Het manifest 'Samen vooruit' is onder meer door ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland en NVZ ondertekend. De initiatiefnemers noemen de digitale kansen voor het Nederlandse zorgstelsel aanzienlijk. "Samen kunnen we stappen zetten om de digitale koploper voor de gezondheidszorg in de wereld te worden", stellen de werkgeversverenigingen.

Digitale versnelling

"Stappen om de digitale koploper voor de gezondheidszorg in de wereld te worden, en samen de vruchten daarvan te plukken: een betere en slimmere zorg voor Nederlanders én nieuwe economische kansen voor het bedrijfsleven", luidt het manifest.

VNO-NCW stelt dat medische gegevens voortaan makkelijker en veiliger digitaal uitgewisseld moeten worden tussen zorgverleners. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage kunnen krijgen in zijn gegevens. Dit is op het moment echter een struikelblok. Onder meer doordat er onvoldoende aansluitingen zijn tussen landelijke en regionale infrastructuren. "Ten tweede vindt het delen van gegevens op een diffuse en onveilige manier plaats." Verder worden standaarden verschillend of niet geïmplementeerd, wat tot zorgelijke ontwikkelingen leidt.

Standaarden afdwingen

Om stappen te maken, zijn drie principes leidend in het manifest. Allereerst het maken van afdwingbare standaarden. "Als lijm in de infrastructuren en als garantie voor veiligheid en openheid dienen ze voor alle partijen in de markt te gelden." Daarbij steunen de ondertekenaars van het manifest de nieuwe aanpak van minister Bruins om het voldoen aan afspraken over gegevensuitwisseling ook wettelijk af te dwingen. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten, minder afhankelijkheid van vaste leveranciers en een grotere regie voor de patiënt.

Daarnaast pleiten de ondertekenaars voor meer open standaarden binnen een open systeem en infrastructuur. "Daarbinnen moet worden geconcurreerd op toepassingen en diensten op basis van data, en dus niet meer op de data zelf." De rol van patiënten en zorgverleners dient bij open standaarden meer centraal te staan.

Tot slot staat bij het gebruik van open systemen eenvoudige toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop.

Samenwerken

De kansen van digitalisering voor het aanpakken van de uitdagingen in het Nederlandse zorgstelsel zijn aanzienlijk. Daarom is het voor zorgpartijen van belang om samen te werken bij het maken van concrete stappen. "De overheid biedt nu ruimte voor een initiatief. Nu is het aan marktpartijen te werken aan volgende stappen die de digitalisering in de zorg versnellen", aldus VNO-NCW.

ActiZ, de vereniging van werkgevers in de zorg, is blij met het initiatief. "Om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren heb je de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment nodig", stellen de werkgevers. "Daarbij gaan wij uit van het principe 'positieve gezondheid', waarbij de cliënt/patiënt zelf in charge is, zijn eigen leven leidt zoals hij dat wil. Daarvoor heb je deze open standaarden nodig. ActiZ loopt er tegen aan dat dit nu niet het geval is en dat dat zorgt voor grote belemmeringen."

De zorgwerkgevers vragen de overheid om een gelijk speelveld te scheppen. "Het is volgens ons groot van belang dat binnen open infrastructuren wordt geconcurreerd op toepassingen en/of diensten op basis van data, en er uitdrukkelijk niet wordt geconcurreerd op de toegankelijkheid van die data of de data zelf", aldus ActiZ.

Voorwaarden voor een versnelling van de digitalisering van de zorg zijn volgens ActiZ een hoge mate van veiligheid, maar ook eenvoud van toegang, gebruikersvriendelijkheid en een aansluiting bij bestaande best practices.

Lees ook: Manifest moet Nederlandse zorg digitale koploper maken

Door: Laura van der Elst

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Van den Berg

10 maart 2019

Hier staan een aantal hele goede ideeën! Misschien kan de NZa dan ook een gelijker speelveld creëren door maximumtarieven voor ICT'ers vast te stellen zodat ook op dat vlak een gelijk speelveld wordt gecreëerd, zeker als men de zorg als 'markt ' blijft omschrijven..

Han Janssen

10 maart 2019

Een mooi voorbeeld van koploper en digitalisering in de zorg, vindt momenteel plaats met een proef bij het Flevoziekenhuis op de longpoli met de Flevo behandelcoach app, onder de noemer; "Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan". Bekijk de video (2min) met alle gebruikerservaringen: https://www.youtube.com/watch?v=7saG54eE5FM

Top