ACTUEEL

Reinier de Graaf en Luscii samen in COPD-zorg op afstand

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en ehealth-bedrijf Luscii starten een pilot met thuismetingen voor COPD-patiënten. Met deze metingen kan een arts of zorgverlener medisch advies op afstand geven. Daardoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor controles of behandelingen, een reis die voor COPD-patiënten extra belastend is.

Dat meldt Reinier de Graaf op 12 maart. De pilot duurt een half jaar. Er doen 25 COPD-patiënten mee. De deelnemers krijgen een tablet waarmee ze via een app één keer per week een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven. Ook meten ze het zuurstofgehalte van hun bloed door middel van een zogenoemde saturatiemeter die in verbinding staat met de tablet.

Medicatie

Een specialistisch longverpleegkundige bekijkt vervolgens de uitkomsten in het ziekenhuis. Als deze bepaalde drempelwaardes overschrijden, dan neemt de verpleegkundige via beeldbellen contact op met de patiënt. Zo heeft de verpleegkundige letterlijk zicht op hoe het met de patiënt gaat en kan hij of zij bijvoorbeeld de medicatie aanpassen, in overleg met de behandelend specialist.

Evaluatie

Tijdens en na de pilot vindt evaluatie plaats. Ervaringen van patiënten en zorgverleners staan hierbij centraal. In samenwerking met Luscii vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van de monitoring op afstand. Als de pilot succesvol is, wil de afdeling Longziekten meer COPD-patiënten gaan monitoren op afstand.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top