ACTUEEL

Zeeuwse zorgsector zoekt samen naar medisch personeel

Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen gaan samen op zoek academisch personeel van buiten de provinciegrens. De komende jaren zijn er meer dan dertienhonderd mensen nodig. Het gaat vooral om specialisten en huisartsen.

Zeeland moet wel, omdat er in de provincie geen medische faculteit of umc is. Veertien werkgevers en koepelorganisaties in de zorg gaan daarom samen op zoek naar personeel voor de langdurige zorg, zoals artsen, gedragsdeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, psychologen en psychiaters. De rode draad van de samenwerking is de zoektocht naar specialisten, omdat alle zorg organisaties daar behoefte aan hebben. Daarnaast gaat de komende tien jaar bijna de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Waarschijnlijk zijn de komende vijf jaar minimaal honderd huisartsen nodig om het zorgniveau te kunnen handhaven.

Beroepsgroep

De samenwerkende organisaties zijn:  CZ Zorgkantoor, Viazorg - waaronder de elf verpleeghuizen), de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, Nucleus zorg, de Provincie en het Rijk. Voor het eerst werken de overheid, de sector en individuele organisaties in Zeeland samen om personeel aan te trekken. Zo worden niet alleen het gebied, maar ook de beroepsgroep en de individuele werkgevers op de kaart gezet. aast het enthousiasmeren van academici voor de zorg in Zeeland worden ook de randvoorwaarden voor werken en leven in Zeeland, zoals partnerbanen, huisvesting en scholing, samen georganiseerd.

Medisch specialisten worden persoonlijk benaderd en er wordt een speciale bijlage ‘Arts in Zeeland’ voor de landelijke dagbladen gemaakt. In de campagne gaan de partijen zich deze zomer ook richten op de toeristen aan de Zeeuwse kust.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan van der Beek

21 maart 2019

Dat nu die intensieve samenwerking ontstaat is een goede zaak. Het is echter niet voldoende voor het beoogde resultaat. Alleen op zoek naar meer lost weinig op en verplaatst hooguit het probleem. Er zijn gewoon structureel te weinig professionals. Het zal dus ook anders moeten aan de kant van de deelnemende organisaties. Veranderingsbereidheid dus. Een aantal structurele oplossingen is er al. Jan van der Beek - 21 maart 2019


Top