ACTUEEL

St Jansdal weigert derde partijen diagnostiek

St Jansdal weigert derde partijen diagnostiek

De strijd om de patiënt in Flevoland gaat onverminderd door. In een brief aan de huisartsen laat St Jansdal weten geen diagnostiek te zullen leveren aan andere curatieve zorgaanbieders in en rond Lelystad. Misbruik van marktmacht, stellen de betrokken aanbieders. St Jansdal noemt de aantijging ongegrond, maar onthoudt zich verder van commentaar in de pers.

"Momenteel zien wij dat commerciële klinieken partijen zich (willen) vestigen in Lelystad”, laat de raad van bestuur van het St Jansdal, dat sinds 1 maart eigenaar is van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen, in een brief aan de huisartsen weten. De raad van bestuur doelt hiermee op Reumazorg Flevoland, Kaakchirurgie Lelystad en de binnen OrthoParc verenigde orthopeden. De hierbij betrokken specialisten konden of wilden geen emplooi vinden bij St Jansdal Lelystad.

Kiezen

Door de nieuwe situatie krijgen verwijzers de mogelijkheid om tussen verschillende aanbieders te kiezen.“In de gevallen dat een partij zorg aanbiedt die wij binnen het St Jansdal ook aanbieden, zullen wij geen samenwerking aangaan met de betreffende partij”, waarschuwt de raad van bestuur de verwijzende huisartsen. “Dat betekent dat de diagnostiek (beeldvorming, bloed- en urinediagnostiek) die bij het behandelplan van de zorgaanbieder hoort, niet door ons geleverd zal worden.”

Merkwaardig

Bestuursvoorzitter Josien Veris van Reumazorg Zuidwest Nederland (RZWN), waar Reumazorg Flevoland onder valt, spreekt van “een merkwaardig standpunt”, dat riekt naar misbruik van marktmacht. Ook botst de opstelling van het St Jansdal volgens Veris met de vrije artsenkeuze. “Wij hebben van patiënten ook al signalen ontvangen dat het St. Jansdal doet aan interne doorverwijzingen en actief sturen van patiënten”, stelt Veris. “Patiënten van ons die bij een ander specialisme onder behandeling zijn worden naar de reumatoloog van het St. Jansdal verwezen in plaats van dat er met ons wordt overlegd. Patiënten ervaren dit als intimidatie en durven hier niet altijd tegen in te gaan.”

Compleet aanbod

“Patiënten hebben een vrije artsenkeuze, zij mogen zelf bepalen naar welke arts zij willen gaan of zorgaanbieder”, laat het St Jansdal via de website weten. “Dit is iets waar wij als ziekenhuis veel waarde aan hechten. Wat wij natuurlijk hopen is dat de meeste patiënten uiteindelijk voor de veiligheid en het complete aanbod van het ziekenhuis in Lelystad zullen kiezen. Want alleen op die manier kunnen we dat samen in stand houden.”
Volgens het St Jansdal moet de stap om diagnostiek voor derde partijen te weigeren dan ook in dit licht gezien worden. “Samenwerken met een concurrent gaat in dit geval ten koste van onze mogelijkheden om een compleet zorgaanbod voor Lelystad te realiseren”, aldus het ziekenhuis. “We beseffen dat dit voor de betrokken patiënten erg vervelend is en wij betreuren dat.”

De opstelling van het St Jansdal bevreemdt Veris, omdat het leveren van diagnostiek ook een bron van inkomsten is. “Wij hebben met RZWN met zeker acht ziekenhuizen te maken waar wij gebruik maken in wisselende frequentie van aanvragen van beeldvorming en in mindere mate van laboratoriumonderzoek. Met geen enkel ziekenhuis hebben we hier ooit een discussie over gehad.”

WTZi

Ook laat Veris RZWN niet zomaar wegzetten als “commerciële partij”. RZWN bedient vanuit haar specialistische centra ruim 11.000 reumapatiënten met een aantoonbaar bovengemiddeld zwaar zorgprofiel. Daarmee is RZWN volgens Veris eerder een categoraal ziekenhuis dan een ZBC. Bovendien is de typering volgens Veris een schoolvoorbeeld van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. “Zowel een ziekenhuis als ZBC vallen onder WTZi-regels en zijn beide even commercieel of niet-commercieel. Welbeschouwd is het St Jansdal is commerciëler dan wij, gezien alle deelnames in externe BV’s.”

Capaciteitstekort

Ernstiger vindt Veris het feit dat de patiënt nu de dupe dreigt te worden van de pogingen van het St Jansdal om de markt af te schermen. Volgens haar is er in de regio’s Flevoland en Friesland sprake van een capaciteitstekort voor patiënten met chronische pijnklachten, dat niet vanuit de omliggende regio’s is op te lossen. Om die reden is RZWN op drie locaties actief, te weten Lelystad, Emmeloord en Urk.
In de brief aan de huisartsen erkent het St Jansdal impliciet dat de situatie nog niet optimaal is. “Wij zullen ons inspannen om zorg dichtbij te leveren waar mogelijk. Dit zal in eerste instantie nog niet altijd mogelijk zijn, maar we gaan graag met u de mogelijkheden verkennen waar dit in de toekomst wel mogelijk zal zijn.” Volgens het St Jansdal kunnen patiënten voor tenminste 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken in Lelystad terecht.

Melding

RZWN blijft ondertussen ook niet stil zitten. Indien nodig gaat RZWN samen met logistiek dienstverlener Inocare op zoek naar een  alternatieve partij voor röntgendiagnostiek. Voor laboratoriumonderzoek werkt RZWN al samen met een andere partij.
Inocare heeft daarnaast via een advocaat bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) melding gedaan van de kwestie. Tegenover Medisch Contact geeft de ACM aan “serieus naar het signaal te kijken”.   

Het conflict over ondersteunende diagnostiek vormt een nieuw episode in de strijd om de gunst van de patiënt in de Flevopolder. Eerder vlogen de curator en het St Jansdal enerzijds en de nieuwe aanbieders anderzijds elkaar in de haren over de overdracht van patiëntgegevens

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

30 maart 2019

Zie hier de uitwerking hoe de marktwerking de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders bevordert, dit is een win win situatie voor de patiënt.

Top