HRM

Nieuwe functie van woonzorgondersteuner een feit

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en Noorderbreedte reiken na een grootscheepse wervingsactie op 8 april de eerste groep van 100 woonondersteuners een officieel opleidingscertificaat uit.

De opleiding tot woonzorgondersteuner bestaat onder andere uit workshops over hygiënisch werken, het elektronisch cliëntendossier en onderwerpen als dementie. De nieuwe functie houdt zich niet bezig met zorgtaken, maar met ondersteuning bij dagelijkse bezigheden van bewoners en cliënten, specifiek in hun woon- en zorgomgeving. Denk daarbij aan huishoudelijke taken, eten en het lezen van de krant. De woonzorgondersteuners werken nauw samen met de verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden in een integraal zorgteam.

Verlaging werkdruk

Gedurende de dag en avond is de woonzorgondersteuner aanspreekbaar voor bewoners en hun naasten en houdt in de gaten wat er nodig is. Dit zorgt voor verlaging van de werkdruk bij de overige zorgmedewerkers. En hierdoor hebben zij meer tijd om met persoonlijke aandacht hun eigen werkzaamheden te doen.
Dankzij de extra gelden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschikbaar heeft gesteld om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en het welzijn van ouderen in verpleeghuizen te verbeteren, kan Noorderbreedte op deze manier extra personeel inzetten.

Noorderbreedte biedt voornamelijk korte en langdurige zorg aan ouderen in Fryslân. Daarnaast wordt dagbesteding en dagbehandeling aangeboden. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is een regionaal opleidingscentrum dat voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs verzorgt voor zowel jongeren als volwassenen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top