Finance

Tergooi en Zilveren Kruis mikken op een vijfde minder ziekenhuiszorg

Onder het motto van “wachtkamer naar woonkamer” gaan Ziekenhuis Tergooi en Zilveren Kruis 20 procent van de ziekenhuiszorg dicht bij of thuis bij de patiënt brengen. De twee organisaties hebben hun transitiedoelstelling in een intentieverklaring vast gelegd.

Met de beoogde verplaatsing van de ziekenhuiszorg spelen Tergooi en Zilveren Kruis naar eigen zeggen in “op de behoefte van patiënten om zorg op de juiste plek te ontvangen”. Optimale inzet van innovatieve technologische mogelijkheden moet een en ander mogelijk maken.

Door de vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken neemt de zorgvraag in het verzorgingsgebied van Tergooi enorm toe en daarmee ook de druk op de faciliteiten. Om te voorkomen dat wachtlijsten oplopen, zetten Tergooi en Zilveren Kruis de komende jaren versneld in op verplaatsing van zorg naar dichtbij mensen thuis, een passende IT-infrastructuur en het voorkomen van zorg.

Telemonitoring

De praktische weerslag van de plannen is terug te zien in het programma Zorg Dichterbij gestart. Dit voorziet  onder meer in telemonitoring bij chronisch hartfalen en chronische longziekten (COPD). Ook bieden steeds meer artsen uit het ziekenhuis een videoconsult aan. Daarnaast worden behandelingen naar de thuissituatie verplaatst, zoals nierdialyse. Voorwaarde daarbij is dat thuisbehandeling alleen een optie is als het medisch verantwoord is. Ook starten Tergooi en Zilveren Kruis preventieprojecten, met als doel herhaalbezoeken van patiënten met een specifieke aandoening te beperken. Acute, intensieve en complexe zorg blijft wel binnen de muren van het ziekenhuis.

Kleinere nieuwbouw

Eén van de gevolgen van de verplaatsing van zorg is dat de nieuwbouw van Tergooi, die eind dit jaar van start gaat, minder vierkante meters zal beslaan. Met de inzet van online consulten, nauwere samenwerking met zorgpartners en gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken kan het ziekenhuis toe met een compacter gebouw.

“Omdat we dit jaar met onze nieuwbouw beginnen, is dit voor ons bij uitstek het moment om de verandering naar zorg op de juiste plek in te zetten”, reageert bestuursvoorzitter Hans den Hollander. “Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren en inspelen op de behoefte van patiënten en ziekenhuiszorg betaalbaar houden.”

Impact

“Onze verzekerden willen het liefst de zorg zoveel mogelijk om zich heen”, zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. “Wij hechten er waarde aan om samen met zorgverleners de beweging van zorg naar huis te stimuleren. Waarbij ziekte zo min mogelijk impact heeft op het leven van onze verzekerden. Tergooi is voor ons een voorbeeld hoe we dat op een duurzame en moderne manier kunnen organiseren.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top