ACTUEEL

Ouderen met depressie vaker therapieontrouw

Een groot deel van de ouderen met een depressie stopt voortijdig met het gebruik van antidepressiva. Ook hebben zij de voorkeur voor een niet-medicamenteuze behandeling. Hun depressie moet dan ook niet met deze medicatie behandeld worden, aldus Floor Holvast in haar proefschrift.

Meer dan een derde van de ouderen met een depressie stopt voortijdig met het gebruik van antidepressiva. Een kwart stopt al binnen de eerste vier weken van de behandeling. Hoewel Holvast ervoor pleit deze depressies niet langer met antidepressiva te behandelen, is er nog geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van verschillende niet-medicamenteuze therapieën.

Complexe problematiek

Holvast deed voor haar proefschrift ‘Depression in older age. Challenges for general practitioners’ onderzoek naar ouderen met een depressie binnen de huisartsenpraktijk. Deze groep patiënten vormt een grote groep. Ook speelt er bij deze ouderen vaak een complexe problematiek. Psychische problemen hebben vaak een wisselwerking met andere (gezondheids-)problemen. Zo hebben ouderen met een depressie vaker chronisch lichamelijke aandoeningen, gebruiken ze vaker chronisch geneesmiddelen en komt er ook vaker therapieontrouw aan cardiovasculaire medicatie voor.

Sociale context

Hulp zoeken bij psychische klachten blijkt niet zozeer samen te hangen met een psychiatrische prognose, maar veel meer met leeftijd, eenzaamheid, etniciteit en inkomen. Volgens Holvast moet er dan ook veel meer gekeken worden naar de sociale context van ouderen met een depressie.

Het promotieonderzoek van Floor Holvast vond plaats bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De resultaten moeten een eerste stap zijn in het verbeteren van de zorg voor ouderen met een depressie.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top