ACTUEEL

IGJ plaatst ruziënd PrivaZorg onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft PrivaZorg onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is de steeds verder toenemende bestuurlijke onrust tussen directie en raad van commissarissen.

De inspectie concludeert op basis van onderzoek dat er sprake is van verstoorde relaties binnen PrivaZorg en er onvoldoende samenwerking en vertrouwen is tussen de RvC en de directie. Goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling zijn belangrijke randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg, aldus de inspectie. Deze kunnen niet bestaan zonder voldoende samenwerking en onderling vertrouwen tussen bestuur en intern toezicht.

Voorwaarde

Gebrek aan samenwerking en onderling vertrouwen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de (financiële) besluitvorming en leiden tot onvoldoende tijdige besluitvorming. Van belang is dat een dergelijk gebrek ook nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening door PrivaZorg. Gelet op de langdurige en groeiende bestuurlijke onrust acht de inspectie het van belang om de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking tussen directie, RvC en aandeelhouders nauwlettend te volgen. De inspectie wil van PrivaZorg binnen twee weken een plan van aanpak. Voor het daadwerkelijk opheffen van de bestuurlijke onrust én het uitvoeren van eventuele verbetermaatregelen krijgt PrivaZorg vijf maanden.

PrivaZorg is een landelijk werkende thuiszorgorganisatie die zorg biedt vanuit regionale steunpunten. Het gaat om verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning en geboortezorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top