ACTUEEL

Wachtlijsten ggz korter door regionale samenwerking

Door intensieve samenwerking in de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) af. Uit de eerste kwartaalcijfers van 2019 blijkt dat het gezamenlijke plan van aanpak van de betrokken partijen (ggz-aanbieder, gemeente, zorgverzekeraar, cliëntenorganisatie en huisarts) positieve resultaten oplevert. De regio kampt met de langste wachttijden in de ggz.

De landelijke wachttijden in de ggz zijn fors, met name voor de aandoeningen autisme, angst en persoonlijkheids-problematiek. De 21 regio’s die kampen met de langste wachtlijsten maken uiterlijk half mei hun plan van aanpak bekend. Regio Midden-Holland nam hierin het voortouw, en maakte haar plannen als eerst openbaar. 

Creatieve acties 

Met creatieve acties proberen zorgaanbieders de eigen wachttijden terug te dringen. In Midden-Holland wordt er gewerkt aan een herontwerp van de ggz: naar een wijkgerichte aanpak. Gemeenten, huisartsen en de regionale cliëntorganisatie zijn hierin de belangrijkste partners, ggz-aanbieders worden daar binnenkort ook bij betrokken. De aanpak wordt ondersteund en gefaciliteerd door zorgverzekeraar VGZ.  

Extra inspanningen blijven nodig

Uit de tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden ggz blijkt dat een deel van de regio’s erdoor samenwerking goed in slaagt om de wachttijden te beperken. Extra inspanningen blijven echter nodig, vandaar dat de plannen van aanpak voor de 21 regio’s met de langste wachttijden half mei bekend moeten zijn.
 
 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

12 april 2019

Lijkt er op dat VGZ wel meer geld wil steken in de GGZ.

De andere grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis en CZ doen op het financiële vlak eigenlijk niks. Die vinden dat de oplossing gezocht moet worden in de bestaande budgetten of pleisters zoals online hulp.

En geld is niet alles in deze zaak, ook de ergerlijke bemoeienis van de zorgverzekeraars hoe zij vinden dat je zorg dient te leveren is een rem op oplossingen.

De vraag naar behandeling in de GGZ is zo hoog op dit moment dat zelfs zorgaanbieders zonder contracten wachttijden hebben van vele maanden. Misschien moeten we breder kijken wat er aan de hand is in onze maatschappij waarom zoveel mensen vastlopen in het functioneren.

Uit veel onderzoeken blijkt elke euro die besteed wordt aan de GGZ minstens 2 euro oplevert aan het niet of minder hebben van direct productieverlies, arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Top