ACTUEEL

Samenwerkingsmogelijkheden onderzocht voor verbeteren jeugdzorg

Een onderzoek naar het beter organiseren van de jeugdbescherming en jeugdreclassering twee scenario’s op in Zeeland. De scenario’s, waarin taken van verschillende organisaties worden gebundeld, moeten eind mei uitgewerkt zijn.

In verschillende gemeenten in Zeeland wordt al langer nagedacht over de kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In februari is hierover een bestuursakkoord gesloten. Een van de actiepunten was het maken van een plan van aanpak hoe de jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2020 het best georganiseerd kunnen worden. Ook staan in het rapport twee mogelijke scenario’s die nu uitgewerkt worden. 

Krachten bundelen

Het eerste scenario staat in het teken van het samenvoegen van twee organisaties. Nu voert zorgorganisatie Intervence de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit en de gezondheidsdienst GGD de taken voor Veilig Thuis. Door de samenvoegen kan de capaciteit en kennis beter worden ingezet volgens adviesbureau Van Montfoort, uitvoerder van het onderzoek.

Schaalgrootte

In het tweede scenario worden de taken van Intervence samengevoegd met die van een andere (nog onbekende) gecertificeerde instelling. Dit scenario zou voornamelijk voordelen op het gebied van schaalgrootte bieden. 

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek is naar verwachting eind mei afgerond. Er zou dan meer duidelijkheid moeten zijn over de betekenis van de scenario’s voor kinderen, gezinnen en de medewerker van de zorgorganisaties. De gezinnen en kinderen die op dit moment te maken hebben met jeugdreclassering of jeugdbescherming blijven dezelfde zorg ontvangen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top