Tech

Een op tien maakte online doktersafspraak

Tweederde van de mensen die op dit moment nog geen gebruik maken van de mogelijkheid om online afspraken te maken met de huisarts, wil dat in de toekomst wel doen. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het onderzoek is het gebruik van specifieke e-health-toepassingen gemeten en zijn de meningen over dit onderwerp gepeild. Ouderen en vrouwen geven aan minder bereid te zijn om verschillende e-health-toepassingen in de toekomst te gaan gebruiken. Tegelijkertijd geeft een groter aandeel van deze groepen aan al van deze toepassingen gebruik te maken.

Het online maken van een afspraak doet iets meer dan 1 op de 10 volwassenen. Vrouwen maken vaker via internet een afspraak met de huisarts dan mannen als de mogelijkheid er is. Van de volwassen Nederlanders heeft 22 procent in 2018 via internet een herhaalrecept heeft aangevraagd bij de huisarts. Weinig mensen hebben de huisarts via een videoverbinding gesproken over gezondheidsklachten of zeggen bereid te zijn dit in de toekomst wel te doen, aldus het CBS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top