HRM

Zorgorganisaties starten onderzoek naar uitstroom personeel

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig landelijk onderzoek naar de redenen van vertrek van personeel. Het is een doorlopend onderzoek dat moet gaan bijdragen aan de ongewenste uitstroom in zorg en welzijn.

Dat meldt RegioPlus, een vereniging van dertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, op 18 april. Naast het verhogen van de instroom, is behoud van personeel noodzakelijk om de nijpende tekorten in de sector aan te pakken. Maar het ontbreekt organisaties aan structureel verzamelde informatie over uitstroom.

Data

Daarom benaderen de 220 organisaties elke medewerker die vertrekt. Iedereen krijgt dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Die data wordt gebundeld om te vergelijken op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau. Zo kunnen organisaties op onderbouwde data anticiperen en van elkaar leren. Het uitstroomonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Presearch.

Vergrijzing

Uit het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn blijkt dat de instroom in de zorg weer toeneemt, maar de uitstroom is de laatste jaren gestegen. Dat komt onder andere door vergrijzing. Het percentage 55-plussers is toegenomen van dertien procent in 2008 naar 25 procent nu.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top