Vastgoed

Rijnstate tekent bouwovereenkomst voor poli in Elst

Het haalbaarheidsonderzoek loopt nog tot eind 2019, maar de komst van een nieuwe polikliniek van ziekenhuis Rijnstate in Elst lijkt een stap dichterbij. Rijnstate en de gemeente Overbetuwe hebben op 24 april een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling. De gemeente reserveert de locatie Spoorlaan voor Rijnstate, met als doel om een koopovereenkomst te kunnen maken.

Beide partijen gaan nu verdere voorbereidingen treffen, zodat ze in 2021 kunnen starten met de nieuwbouw, meldt Rijnstate op 24 april. Rijnstate werkt ondertussen verder aan het haalbaarheidsonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van een breder onderzoek naar de totale huisvesting van het ziekenhuis. Het ziekenhuis verwacht dat in het vierde kwartaal van 2019 duidelijk wordt of het plan haalbaar is en het besluit kan worden genomen of het doorgaat. Ondertussen werkt gemeente Overbetuwe aan het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken hiervoor.

Bereikbaarheid

De komst van de poli in Elst wordt enthousiast ontvangen; het voornemen om de poli kliniek in Arnhem-Zuid te sluiten, stuit op veel weerstand. “De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met verschillende belanghebbenden”, zegt Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. “De meesten reageren positief op ons voornemen om ons in Elst te vestigen. Er zijn wel zorgen om de bereikbaarheid van de nieuwe polikliniek vanuit Arnhem-Zuid; dit heeft dan ook onze aandacht. We bekijken samen met de gemeenten of het openbaar vervoer aanpassing behoeft. En mogelijk zetten we zelf vervoersmiddelen in om onze zorg voor iedereen in onze regio goed bereikbaar te houden.”

Specialisten

Rijnstate wil in Elst een poliklinische zorg aanbieden die aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente, veelal jonge gezinnen. Verschillende medisch specialisten zullen hier spreekuur houden, zoals de kinderarts, gynaecoloog en kno-arts. Ook wil Rijnstate kleine, veelvoorkomende poliklinische ingrepen uitvoeren op deze locatie. In Elst gaat het ziekenhuis nauw samenwerken met eerstelijns en andere zorgverleners. De zorg wordt verleend met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top