HRM

'VWS en SZW moeten intensiever samenwerken voor chronisch zieken'

Het is cruciaal dat mensen met een chronische ziekte aan het werk blijven. Dat stellen Erik Gerritsen, secretarisgeneraal van VWS, en Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal bij SZW. Daarom willen de ministeries hun samenwerking intensiveren.

Dat vertellen de topambtenaren in een video-interview tijdens het congres 'Zorg voor werk' dat 11 april heeft plaatsgevonden. Doel van het congres is het maatschappelijk en politiek belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen op de kaart te zetten. Buitendijk onderstreept dat belang en ziet in de praktijk dat patiënten hun werk als belangrijk levenselement blijven bezien. "Het is daarom ongelofelijk belangrijk dat zij blijven werken of weer zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen."

Verbeterpunten

Volgens Gerritsen zijn er veel dwarsverbanden in de werkwijze in het re-integratietraject van beide ministeries. "Dit probleem kan daarom alleen goed aangepakt worden als we in Den Haag samen optrekken en initiatieven vanuit het veld helpen te ontwikkelen."

Er zijn echter een aantal verbeterpunten voor de ministeries zelf. "De samenwerking tussen de reguliere curatieve zorg en de bedrijfskundige zorg van SZW moeten dichter naar elkaar toe groeien", vertelt Buitendijk. De laatste jaren hebben beide ministeries al diverse initiatieven ondernomen. "Maar daar kan nog wel een stapje bij", aldus de directeur-generaal van SZW. Zo wordt er geïnvesteerd in een betere informatie-uitwisseling, het opzetten van interne discussies en het kwaliteitsvraagstuk.

Werk als medicijn

Het faciliteren van een mindshift bij patiënten is volgens Gerritsen en Buitendijk belangrijk bij genezing. "Als je gemeenschappelijk eraan werkt om het werk op te pakken herstel je eerder en leer je met de aandoening omgaan. Je werk dient dan als medicijn." En dat is voordelig voor de bv Nederland. "Als mensen langer kunnen werken, betalen ze langer belasting en houden we de zorg met elkaar betaalbaar."

Gerritsen en Buitendijk willen bovendien een intensievere samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts op de agenda zetten. "Zij moeten elkaar opzoeken en de patiënt meer zelfregie geven." Om dat te ondersteunen werken de ministeries met een persoonlijke gezondheidsomgeving, waarin de patiënt diens informatie op één plek ziet.

Samenwerking tussen werkgevers en verzekeraars kan volgens de bewindspersonen ook geen kwaad. "Er is geen wet in Den Haag die verschillende financiële schotten verbiedt om met elkaar samen te werken", aldus Gerritsen.


 
Door: Laura van Elst

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bert Hassink

29 april 2019

Hoezo is een directeur-generaal van een ministerie een bewindspersoon? Samenwerken om mensen aan het werk te houden is natuurlijk een goed initiatief. Maar de reden die in dit stuk (ook) genoemd wordt ‘als mensen langer kunnen werken, betalen ze langer belasting en kunnen we houden we de zorg met elkaar betaalbaar’ is wel een heel beperkte kijk op de zaak.

Top