ACTUEEL

Uitgaven intramurale geneesmiddelen stijgen

De uitgaven aan intramurale geneesmiddelen zijn in een jaar bijna 10% gestegen. Dit blijkt uit gegevens van de nieuwste GIPeilingen van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP).

De uitgaven aan dure geneesmiddelen die worden gebruikt in ziekenhuizen (intramuraal) zijn in een jaar naar ruim 1,9 miljard euro per jaar gestegen (bijna 10 procent). Buiten het ziekenhuis (extramuraal) stegen de kosten slechts met 2,2 procent. De kosten voor het basispakket zullen naar verwachting van Zorginstituut Nederland in 2018 groeien naar bijna 4,7 miljard euro.

Kosten hulpmiddelen

De uitgaven aan (medische) hulpmiddelen stijgen naar verwachting met 4,6 procent naar ruim 1,5 miljard euro per jaar. Dit heeft vooral te maken met de voorspelling dat de uitgaven aan diabeteshulp-middelen zullen gaan toenemen. Uit de GIPeilingen blijkt dat slechts 14 procent van de verzekerden gebruik maakt van hulpmiddelenzorg. Slechts 1 procent daarvan is verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale kosten, ongeveer 669 miljoen euro.

Genees- en hulpmiddelen Informatie Project

Het Zorginstituut verzamelt met het GIP systematisch gegevens over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Deze informatie is gebaseerd op alle declaraties van de zorgverzekeraars. Met het GIP monitort het Zorginstituut het gebruik van geneesmiddelen (farmaceutische zorg) en hulpmiddelen in Nederland en de kosten daarvan.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top