ACTUEEL

Santeon-directeur pleit voor centrale aanpak VBHC

Nederland moet "snel stappen maken op het gebied van de standaardisatie van data, interoperabiliteit, en op het gebied van nieuwe bekostigingsmodellen", vindt directeur Pieter de Bey van Santeon. Hij pleit voor een meer centrale aanpak ten behoeve van value based healthcare.

De Bey doet zijn uitspraken op Qruxx, aan de vooravond van het ICHOM-congres in de Doelen in Rotterdam op 2 en 3 mei.

Hij constateert dat er "heel veel losse initiatieven en initiatiefjes" zijn, waarbij iedereen zijn eigen standaard uitvindt. Volgens hem zou de zorgsector er meer aan hebben als iedereen hetzelfde gaat doen. Hij haalt Jan Hazelzet van Erasmus MC aan die stelt: 'omarm de internationale standaard van ICHOM, pas die desnoods aan aan lokale omstandigheden, maar ga niet je eigen ding doen'.

De Santeon-directeur roept andere zorgaanbieders op om voortvarend aan de slag te gaan met ICHOM-sets. "Eén van onze ambities is om transparant te zijn over onze uitkomsten en die inzichtelijk te maken voor de buitenwereld. Ik zou tegen alle ziekenhuizen willen zeggen: ga die ICHOM-uitkomsten meten en breng ze naar buiten. Dan ontdekken we met z’n allen wat we van elkaar kunnen leren."

Polderland

Nederland pakt in het algemeen het concept waardegedreven zorg wel goed op, volgens De Bey. "We maken als Nederland een grote kans om voorloper te worden in de implementatie van waardegedreven zorg. Dat betekent dat we flinke kwaliteitsverbeteringen zullen gaan zien en dat we kunnen werken aan nieuwe bekostigingsmodellen, waarbinnen niet wordt afgerekend op productie, maar op patiëntwaarde."

Waarom value based healthcare zo breed wordt gedragen in Nederland verklaart De Bey onder andere door te wijzen op bijvoorbeeld het feit dat zich in Nederland veel mensen bezighouden met de vraag hoe de toekomst van de zorg eruit moet gaan zien. Bovendien is Nederland een polderland. "Er wordt in veel landen hard gewerkt aan waardegedreven zorg, maar nergens anders hebben alle stakeholders die erbij betrokken zijn, van ministerie en zorgverzekeraars tot patiëntenorganisaties en zorgverleners het concept omarmd."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

1 mei 2019

We kunnen er beter mee stoppen.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

2 mei 2019

@Jaap van den Heuvel -- Patiënten hebben recht op inzicht in de daadwerkelijke kwaliteit van zorg van de diverse zorgaanbieders. En de premiebetalers hebben er recht op dat hun geld, 6000 á 7000 euro pp/pj en nog steeds stijgend, goed besteed wordt.

U mag als zorgaanbieder verlangen dat e.e.a. zo min mogelijk administratieve belasting met zich meebrengt. Maar als u wilt stoppen met waardegedreven zorg komt dat op mij over als dat u slechts naar uw eigenbelang kijkt, als (directeur van een) ziekenhuis.

Top